NPS-program kundundersökningar, enkätsystem, rådgivning inom NPS

Våra tjänster

Vi är specialister på kunddriven affärsutveckling med stöd av NPS-metoden. Med vår guidning får du till ett framgångsrikt och lyckat lojalitets-och utvecklingssarbete. Du undviker hinder och får snabbare resultat.

Kunddriven affärsutveckling med stöd av NPS-metoden

Öka värdet av ditt CX- och NPS-arbete

Nyfiken på att starta igång och jobba mer kundcentrerat? Eller vill du maxa effekterna och ta ett stort kliv framåt i ditt CX- och NPS-arbete? Oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig i kan vi guida er tryggt och effektivt framåt. Under mer än 20 år i branschen har vi samlat på ett gediget erfarenhets- och kunskapskapital av att starta igång och vägleda verksamheter att växa tillsammans med sina kunder.

Det finns inget roligare än att se hur våra uppdragsgivare bygger upp sin relation till sina kunder, och hur deras medarbetare involveras och engageras i upplevelse- och utvecklingsarbetet. Med oss får du möjlighet till snabbare tillväxt och undviker fallgropar i lojalitetsarbetet.  

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med.

Välj helhet eller enstaka – efter behov

Välj mellan en helhetslösning eller ett axplock bland våra tjänster:

 • System – enkät, resultatportaler, actionhantering
 • Undersökningar & kundfeedback – B2B, B2C, medarbetare
 • Kunddatahantering, analys och rapporter av resultat
 • Prioriteringsråd – rekommendationer i utveckling
 • Processer & strukturer – för action och uppföljning
 • Utbildning & engagemang – för förståelse och involvering
 • Workshops & audits – för utbildning och punktinsatser
 • Strategi, rådgivning & målstyrning – för att nå full effekt

Läs mer om varje del nedan. Kontakta oss om du undrar över något.

Kundcentrerad utveckling
System Enkätsystem Resultatportal

Intelligenta systemlösningar

För att samla in åsikter och erfarenheter på ett strukturerat samt säkert sätt, och sen snabbt agera på resultatet, krävs det bra och flexibla system. Exempel på tjänster:

 • Avancerade enkätsystem (ink NPS-funktionalitet)
 • Integrationsplattform av kunddata
 • Användarvänliga resultatportaler 
 • Feedback från olika kanaler i realtid
 • Avancerad text-, AI-, sam- och korrelationsanalys
 • Actionmail för snabb uppföljning
 • Ärendehantering och aktivitetsplanering

Nyfiken? Kontakta oss för demo.

Undersökningar & kundfeedback

Att samla in kundfeedback från olika kanaler och ställa rätt frågor, använda rätt form av feedbackinhämtning vid rätt tidpunkt för att generera ett värdefullt underlag att jobba vidare med kräver sin expertis. Vi hjälper dig med:

 • Relationsmätningar till kunder & medarbetare
 • Kundupplevelsemätningar (avstämning touchpoint)
 • Feedback via andra kanaler (web, sociala medier, chatt, service, med fler)
 • Benchmarkundersökningar
 • Kundpanels- & konsumentundersökningar

Kontakta oss så berättar vi mer

Undersökningar och inhämtande av kundfeedback
Analysera resultat för rätt prioriteringar

Analys & prioritering

Genom våra avancerade portallösningar får du:

 • Resultatet lättillgängligt
 • God överblick med möjlighet till djupanalyser
 • Ökad förståelse och kunskap om målgrupper
 • Feedback från olika kanaler samlat på ett ställe
 • Avancerad textanalys med hjälp av AI 
 • Analysmodeller utifrån vad som påverkar lojalitet
 • Prioriteringsmatriser för utveckling
 • Ett kraftfullt styrverktyg och djupa insikter
 • Smidiga och effektiva rapportmöjligheter

Med stöd av vår analysexpertis får du rapporter med olika segmenteringar, korrelationer och prioriteringsmatriser. Däri följer våra rekommendationer och råd kring vad som bör prioriteras i utveckling för att öka lojaliteten och tillväxten. Vi hjälper också till med ekonomiska kalkyler för att mäta effekten.

Action & utveckling

Inom detta område är det action som gäller. Du kommer ingen vart om du inte agerar och tar hand om resultatet. Vad vi gör är att ge dig verktyg och vägledning att komma igång med förbättrings- och utvecklingsarbetet. Vi erbjuder: 

 • Close the loop, direktuppföljning av kundfeedback
 • Root cause, identifiera orsaker & hantera detta
 • Kategorisering av återkommande problem & invändningar
 • Handlingsplaner & ansvarsfördelning av arbetet
 • Effektivisering med rätt struktur & processer

Här kontaktar du oss

Utveckla, agera på resultat
Engagera och involvera medarbetare

Engagerade medarbetare & grymt teamwork

En riktigt rolig och viktig del i lojalitetsarbetet är att se till att medarbetarna känner delaktighet! Att få alla att förstå sin egen roll och betydelse för kundernas upplevelse är central för att få ett framgångsrikt NPS-program. Vårt batteri av lösningar:

 • Olika workshops & utbildningar inom NPS®
 • Coachning av ledning, cross-functional team etc
 • Spridning av kundinsikter & återkoppling av resultat 
 • Pepptjänster som motiverar fortsatt arbete
 • Strukturer & processer som skapar engagemang

Boka webbmöte

NPS-program, strategier & förändringsarbete

Som specialister på metoden kan vi hjälpa dig att leda det strategiska och operativa förändringsarbetet i rätt riktning bland annat med att:

 • Genomföra en statusanalys, nuläge och förutsättningar
 • Vara delaktiga i programplanering och processarbete
 • Ge stöd att få rätt styrteam & interna ambassadörer på plats
 • Guida till relevanta och effektiva målsättningar
 • Ta fram business case, koppla in ekonomisk utveckling
 • Göra uppföljningar och driva förändringsarbetet framåt

Läs gärna om vår tjänst NPS-Audit här.

Helhetsleverantör av NPS-program
Föreläsning och Workshop med NPS-fokus

Boka föreläsning och workshop i ett

För att maxa effekterna av det kunddrivna arbetet som görs med stöd av NPS-metoden har vi tagit fram en föreläsning och workshop i ett på temat ”Hur du driver NPS-arbete enligt best practice”.

Här delar vi med oss av vår expertis och mångåriga erfarenhet på området – för att ge djupare insikt i vad som faktiskt krävs för att få till ett riktigt effektivt arbete och få alla bitar på plats.

Genom att koppla till verktyget NPS-Audit Online skräddarsyr vi upplägget och ger återkoppling kring vilket nästa steg ditt företag bör ta för att få extra fart på lojalitetsarbetet. Då kan vi berätta vad just ditt företag behöver göra för att ligga i absoluta framkant och växa tillsammans med era kunder.

Boka föreläsning & workshop

Brainstorma med oss

Vi älskar att diskutera funderingar inom lojalitets- och förändringsarbetet. Du får jättegärna höra av dig om det dyker upp något du undrar över - oavsett om det är en stor eller liten undran.

Boka möte för brainstorming

Brainstorma med oss
kontaktknapp