Maxa effekterna av NPS

Att maxa effekterna av NPS ® 

Är det dags för nästa kliv i ert NPS-arbete? Ibland möter vi företag som känner att de har kommit till en punkt i sitt NPS-program där arbetet gått lite i stå. Eller att effekten av arbetet inte riktigt blivit som förväntat. Exempel som nämns är att man:

  • haft svårt att involvera och få med sig alla i lojalitetsarbetet.
  • haft problem med målsättning eller ekonomisk kalkyl.
  • inte fått till fullt fungerande processer och strukturer.
  • upplevt svårigheter med resurs- och ansvarsfördelning.

Känner du igen dig eller är det bara så att du vill komma till nästa fas och önskar rådgivning och stöttning inom NPS? Vi guidar dig gärna vidare för maximal utväxling av ditt NPS-arbete. 

Maxa effekterna och resultatet av NPS-programmet
Nästa steg i lojalitetsarbetet

Ta nästa kliv genom vår NPS-Audit

Ett NPS-program består av flera olika delar och faser. För att lyckas med arbetet krävs det rätt styrning och djupgående kunskap om respektive del och fas. Och det krävs att du förstår hur allt hänger ihop. Finns allt detta har du ett välsmort maskineri som tar dig framåt.

Saknas det, kan du behöva hjälp att ta nästa steg. Vi hjälper dig att maxa effekterna antingen genom mindre stöttning eller större omtag. Med framgångsrika NPS-strategier och rådgivning tar vi dig vidare. Med stöd av vår NPS-Audit gör vi en genomlysning samt kartläggning av ert NPS-arbete och identifierar effektivast väg framåt.

Kontakta oss för en NPS-Audit

 

”Det som jag personligen tycker kännetecknar samarbetet med MarketDirection är deras genuint ärliga engagemang, djupa kompetens och snabba problemlösningsförmåga. Därför kan jag varmt rekommendera dig att samarbeta med dem.”

Victoria Preger rekommenderar MarketDirection

Så här går en NPS-Audit till

NPS-Auditen sker i tre steg.

  • Nulägesanalys: vi gör en nulägesanalys där vi ställer ett gäng frågor och tar del av underlag från er och läser in oss på ert arbete. På ett avstämningsmöte går vi igenom underlaget, frågeställningar och förutsättningar. 
  • Genomlysning: på kammaren analyserar vi vidare och synkar samman NPS/CX-strategi med affärsplan.
  • Rapport & workshop: en rapport upprättas och presenteras på en workshop. Här får du ta del av en kartläggning av ert NPS-arbete, era utmaningar, styrkor och översiktliga rekommendationer och råd om fortsatt arbete. 

Kontakta oss gärna för mer information

NPS-AUdit STrategi och rådgivning inom NPS
Ta en paus och läs vårt senaste nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
 
NPS-metoden för ökad kundlojalitet
kontaktknapp