Maxa effekterna av NPS

Att maxa effekterna av NPS ® 

Är det dags för nästa kliv i ert NPS-arbete? Ibland möter vi företag som känner att de har kommit till en punkt i sitt NPS-program där arbetet gått lite i stå. Eller att effekten av arbetet inte riktigt blivit som förväntat. Exempel som nämns är att man:

 • haft svårt att involvera och få med sig alla i lojalitetsarbetet.
 • haft problem med målsättning eller ekonomisk kalkyl.
 • inte fått till fullt fungerande processer och strukturer.
 • upplevt svårigheter med resurs- och ansvarsfördelning.

Känner du igen dig eller är det bara så att du vill komma till nästa fas och önskar rådgivning och stöttning inom NPS? Vi guidar dig gärna vidare för maximal utväxling av ditt NPS-arbete. 

NPS-ekonomi koppla ihop NPS-arbetet med dina affärsmål
En studie om vanliga utmaningar i NPS-arbetet

Vanliga utmaningar att övervinna

Vi genomförde nyligen en studie om olika utmaningar som kan dyka upp i samband med genomförandet av ett NPS-arbete. Kommentarer som återkom var:

 • "Fokuset har hamnat på siffran - i stället för hur man förbättrar upplevelsen"
 • "Vi har problem att gå från analys till action."
 • "Upplever hinder i att ledningen inte är drivande i NPS-arbetet".
 • "Kvaliteten på kunddata är för dålig".
 • "Vi saknar tillräcklig kompetens och kunskap inom de olika momenten".

Ta del av studiens resultatrapport.

 

”Det som jag personligen tycker kännetecknar samarbetet med MarketDirection är deras genuint ärliga engagemang, djupa kompetens och snabba problemlösningsförmåga. Därför kan jag varmt rekommendera dig att samarbeta med dem.”

Victoria Preger rekommenderar MarketDirection

Nästa kliv i NPS-arbetet

Ta nästa kliv genom vår NPS-Audit

Ett NPS-program består av flera olika delar och faser. För att lyckas med arbetet krävs det rätt styrning och djupgående kunskap om respektive del och fas. Och det krävs att du förstår hur allt hänger ihop för att få till ett välfungerande och effektfullt NPS-arbete.

Saknas något kan du behöva hjälp att ta nästa steg. Vi hjälper dig gärna att maxa effekterna genom punktinsatser eller större omtag, efter behov. Med mångårig erfarenhet och framgångsrika NPS-strategier tar vi dig vidare. Med stöd av vår NPS-Audit gör vi en genomlysning samt kartläggning av ert NPS-arbete och identifierar effektivast väg framåt.

Kontakta oss för en NPS-Audit

 

Så här går en NPS-Audit till

NPS-Auditen sker i tre steg.

 • Nulägesanalys: vi gör en nulägesanalys där vi ställer ett antal frågor och tar del av underlag från er och läser in oss på ert arbete. På ett avstämningsmöte går vi igenom underlaget, frågeställningar och förutsättningar. 
 • Genomlysning: på kammaren analyserar vi vidare och synkar samman NPS/CX-strategi med affärsplan.
 • Rapport & workshop: en rapport upprättas och presenteras på en workshop. Här får du ta del av en kartläggning av ert NPS-arbete, era utmaningar, styrkor och översiktliga rekommendationer och råd om fortsatt arbete. 

Kontakta oss gärna för mer information

NPS-Audit Strategi och rådgivning inom NPS
Kampanjdriven utveckling

Jobba kampanjdrivet i NPS-arbetet

Stuprörsarbetets tid är förbi! I varje fall om du börjar jobba mer med kampanjdriven utveckling när du utvecklar verksamheten med stöd av NPS-metoden. De som har anammat detta arbetssätt har upplevt stor skillnad i resultat och engagemang.

Enstaka utvecklingsområden sätts i fokus och drivs igenom med fler avdelningar inblandade. När de kunddrivna aktiviteterna synkas mot ett gemensamt mål har såväl effekt och samarbete ökat. Att jobba med kampanjdriven utveckling ger:

 • Ökat kundfokus och djupare kundinsikter
 • Ökat engagemang och stärkt samarbete
 • Synlig effekt i betyg, NPS och tillväxt

och är ett motiverande och roligt samarbetssätt. Spana gärna in vårt webinar i Webinarjam om detta!

Webinar: Hur får man med sig medarbetarna i NPS-arbetet?

I mars höll vi vårt lunchwebinar. Intresset var rekordstort. Riktigt roligt.

Våra NPS-experter Niklas Borgsved och Johan Laudon delade med sig av 3 konkreta strategier för hur man involverar och engagerar sina medarbetare i förändringsarbete.

Det var ett rappt och intensivt 45-minuterspass. Missade du webinariet men vill ta del av det i efterhand? Inga problem, klicka på länken nedan och följ vägen fram.

Till inspelade versionen av NPS-webinariet!

Webinar om medarbetarengagemang i NPS-arbetet
NPS-metoden för ökad kundlojalitet
kontaktknapp