Maxa effekterna av NPS

Dags att maxa effekterna av det kundcentrerade NPS-arbetet?

Ibland möter vi företag som känner att de har kommit till en punkt i sitt lojalitets- och förändringsarbete där arbetet stagnerat. Eller att effekten av arbetet inte blivit som förväntat. Exempel som hindrat utvecklingen:

 • för stort fokus på nyckeltalet hindrar att driva förändring.
 • problem med att koppla ihop NPS-mål med företagets affärsmål.
 • avsaknad av handlingsplaner för att agera på resultatet.
 • problem med att involvera och engagera medarbetarna i arbetet.

Känner du igen dig? Eller vill du ta dig till nästa fas för ett NPS-program i framkant? Testa vår online-audit och få koll på vad du behöver ta tag i för maximal utväxling. Hör av dig så berättar vi mer.

Testa online-audit avstämning av din NPS-mognad
En studie om utmaningar och värden i NPS-arbetet

Vanliga utmaningar att övervinna

Vi genomförde nyligen en studie om olika utmaningar som kan dyka upp i samband med genomförandet av ett NPS-arbete. Kommentarer som återkom var:

 • "Vi har utmaning med att påvisa vad förbättrad NPS kan leda till"
 • "Vi har problem att gå från analys till action."
 • "Upplever hinder i att ledningen inte är drivande i NPS-arbetet".
 • "Kvaliteten på kunddata är för dålig".
 • "Vi saknar tillräcklig kompetens och kunskap inom de olika momenten".

Ta del av studiens resultatrapport.

 

”Det som jag personligen tycker kännetecknar samarbetet med MarketDirection är deras genuint ärliga engagemang, djupa kompetens och snabba problemlösningsförmåga. Därför kan jag varmt rekommendera dig att samarbeta med dem.”

Victoria Preger rekommenderar MarketDirection

Nästa kliv i NPS-arbetet

Ta nästa kliv genom vår NPS-Audit

Ett NPS-program består av flera olika delar och faser. För att lyckas med arbetet krävs det rätt styrning och djupgående kunskap om respektive del och fas. Och det krävs att du förstår hur allt hänger ihop för att få till ett välfungerande och effektfullt NPS-arbete.

Saknas något kan du behöva hjälp att ta nästa steg. Vi hjälper dig gärna att maxa effekterna genom punktinsatser eller större omtag, efter behov. Med mångårig erfarenhet och framgångsrika NPS-strategier tar vi dig vidare. Med stöd av vår NPS-Audit gör vi en genomlysning samt kartläggning av ert NPS-arbete och identifierar effektivast väg framåt.

Kontakta oss för en NPS-Audit

Så här går en NPS-Audit till

NPS-Auditen sker i tre steg.

 • Nulägesanalys: vi gör en nulägesanalys där vi ställer ett antal frågor och tar del av underlag från er och läser in oss på ert arbete. På ett avstämningsmöte går vi igenom underlaget, frågeställningar och förutsättningar. 
 • Genomlysning: på kammaren analyserar vi vidare och synkar samman NPS/CX-strategi med affärsplan.
 • Rapport & workshop: en rapport upprättas och presenteras på en workshop. Här får du ta del av en kartläggning av ert NPS-arbete, era utmaningar, styrkor och översiktliga rekommendationer och råd om fortsatt arbete. 

Kontakta oss gärna för mer information

NPS-Audit Strategi och rådgivning inom NPS
NPS-utbildning - grunderna i NPS-metoden

Spana in – sprillans ny onlineutbildning om NPS-metoden

Vi har uppdaterat vår grundutbildning i NPS-metoden. Med online-utbildning får du hjälp med att engagera och involvera dina medarbetare i lojalitets- och förändringsarbetet! Det går att göra ett "förklipp" till online-utbildningen, där ditt företag berättar om arbetet och sätter allt i ett sammanhang. Finns på svenska och engelska.

Utbildning ser till att din verksamhet får:

- En gemensam baskunskap och samma grund att utgå ifrån
- Bättre förståelse för lojalitetsarbetet i stort.
- Medarbetare som har förståelse för sin egen roll i arbetet.
- Bättre engagemang och ökad samarbetsvilja.
- Bättre förutsättningar att driva ett framgångsrikt förändringsarbete.

Testa utbildningen kostnadsfritt (gäller för en kontakt per företag).

"No more silos" med kampanjdriven utveckling

Stuprörsarbetets tid är förbi! I varje fall om man använder kampanjdriven utveckling för att agera på resultatet på kundfeedbacken i sitt lojalitetsarbetet. Ett effektivt sätt att få med medarbetarna i utvecklingen och som engagerar över avdelningar.

Enstaka utvecklingsområden sätts i fokus och drivs igenom med fler avdelningar inblandade. Att jobba med kampanjdriven utveckling ger:

 • Ökat kundfokus och djupare kundinsikter
 • Ökat engagemang och stärkt samarbete
 • Synlig effekt i betyg, NPS och tillväxt
 • Bortsuddande av stuprörsarbete.

Spana gärna in vårt webinar i Webinarjam om detta!

Kampanjdriven utveckling
NPS-metoden för ökad kundlojalitet
kontaktknapp