NPS-program kundundersökningar, enkätsystem, rådgivning inom NPS

Våra tjänster

Kunddriven affärsutveckling för att skapa fler fina kundupplevelser, öka kundnyttan, medarbetarglädjen och tillväxten

Vi hjälper verksamheter att utveckla och förbättra sina tjänster och produkter utifrån vad som ger ökat värde för kunden. Här nedan kan du läsa mer om våra tjänster för att skapa hållbara kundrelationer och kundupplevelser som uppskattas och efterfrågas. Med målet att få fler glada kunder och engagerade medarbetare för ökad tillväxt.

Ökad kundnytta & bättre upplevelser med stöd av NPS-metoden

Våra tjänster gör att du lär känna dina kunder och medarbetare bättre. Vi tar reda på deras behov, önskemål och hur de upplever ditt företag. Och vad som driver deras lojalitet.

Du får reda på vad som triggar en kund att stanna kvar över tid, köpa mer och rekommendera dig till andra. Du får koll på hur du får dina medarbetare att trivas extra bra och bli mer engagerade, med en vilja att skapa riktigt fina kundupplevelser.

Med stor erfarenhet och stort personligt engagemang guidar vi dig från start till mål. Vi ser till att du slipper fallgropar samt att din investering snabbt blir lönsam.

 Kontakta oss gärna

MarketDirections tjänster för fler glada kunder
System Enkätsystem Resultatportal

Systemlösningar

För att samla in åsikter och erfarenheter på ett strukturerat samt säkert sätt, och sen snabbt agera på resultatet, krävs det bra och flexibla system. Exempel på tjänster:

 • Avancerade enkätsystem (ink NPS-funktionalitet)
 • Avancerad datahantering
 • Användarvänliga resultatportaler 
 • Flerspråkig fritextanalys
 • Actionmail för snabbuppföljning
 • Ärendehantering inkl kategorisering

Kolla demo av resultatportal

Olika undersökningar 

Att ställa rätt frågor, använda rätt form av undersökning vid rätt tidpunkt för att generera ett värdefullt underlag att jobba vidare med kräver sin expertis. Den besitter vi. Exempel på undersökningar vi kan hjälpa dig med:

 • Relationsmätningar till kunder & medarbetare
 • Kundupplevelsemätningar
 • Benchmarkundersökningar
 • Kundpanels- & konsumentundersökningar
 • Fokusgrupper & djupintervjuer
 • Produkt/tjänsteutveckling

Boka webbmöte

Undersökningar, medarbetarundersökningar, kundundersökningar NPS-undersökningar
Analysera resultat för rätt prioriteringar

Analys & prioritering

De portallösningar vi har gör att du alltid har resultatet lättillgängligt. Det är enkelt för dig att snabbt få en överblick, samtidigt som du kan göra djupanalyser för att öka förståelsen och kunskapen om målgruppen. 

Vi utbildar dig i hur du använder portalen för maximal nytta av resultatet. Och vi ser till att det är lätt att ta fram och distribuera rapporter med det senaste underlaget inför era möten.

Vi hjälper gärna till med djupanalyser och gör rapporter med olika segmenteringar, korrelationer och prioriteringsmatriser. Däri följer våra rekommendationer och råd kring vad som bör prioriteras i utveckling för att öka lojaliteten och tillväxten.

Action & utveckling

Inom detta område är det action som gäller. Du kommer ingen vart om du inte agerar och tar hand om resultatet. Vad vi gör är att ge dig verktyg och vägledning att komma igång med förbättrings- och utvecklingsarbetet. Vi erbjuder: 

 • Close the loop, direktuppföljning av kundfeedback
 • Root cause, identifiera orsaker & hantera detta
 • Kategorisering av återkommande problem & invändningar
 • Handlingsplaner & ansvarsfördelning av arbetet
 • Effektivisering med rätt struktur & processer

Boka workshop

Utveckla, agera på resultat
Engagera och involvera medarbetare

Engagerade medarbetare & grymt teamwork

En riktigt rolig och viktig del i lojalitetsarbetet är att se till att medarbetarna känner delaktighet! Att få alla att förstå sin egen roll och betydelse för kundernas upplevelse är central för att få ett framgångsrikt NPS-program. Vårt batteri av lösningar:

 • Olika workshops & utbildningar inom NPS®
 • Coachning av ledning, cross-functional team etc
 • Spridning av kundinsikter & återkoppling av resultat 
 • Pepptjänster som motiverar fortsatt arbete
 • Strukturer & processer som skapar engagemang

Boka webbmöte

NPS-program, strategier & förändringsarbete

Som specialister på metoden kan vi hjälpa dig att leda det strategiska och operativa förändringsarbetet i rätt riktning bland annat med att:

 • Genomföra en statusanalys, nuläge och förutsättningar
 • Vara delaktiga i programplanering och processarbete
 • Ge stöd att få rätt styrteam & interna ambassadörer på plats
 • Guida till relevanta och effektiva målsättningar
 • Ta fram business case, koppla in ekonomisk utveckling
 • Göra uppföljningar och driva förändringsarbetet framåt

Läs gärna om vår tjänst NPS-Audit här.

Boka webbmöte

Helhetsleverantör av NPS-program
kontaktknapp