NPS-program kundundersökningar, enkätsystem, rådgivning inom NPS

Våra tjänster

Vi är specialister på kunddriven affärsutveckling med stöd av NPS-metoden. Med vår guidning får du till ett framgångsrikt och lyckat lojalitets-och förändringsarbete. Du undviker hinder och får snabbare resultat.

Kunddriven affärsutveckling med stöd av NPS-metoden

Vår filosofi är enkel: involvera kunderna i utvecklingen

Vi tar din affär till nästa nivå med hjälp av starkt kundfokus och NPS-metoden. Med vår djupa expertis och personliga engagemang guidar vi till att skapa starka kundrelationer och levererar upplevelser som efterfrågas och uppskattas av dina kunder. 

Tillsammans skapar vi en vinnande dynamik – för dina kunder, för dina medarbetare och för ditt företag. 

Kontakta oss för att veta hur.

Välj helhet eller enstaka – efter behov

Välj mellan en helhetslösning eller ett axplock bland våra tjänster:

 • System – enkät, resultatportaler, actionhantering
 • Undersökningar & kundfeedback – B2B, B2C, medarbetare
 • Kunddatahantering, analys och rapporter av resultat
 • Prioriteringsråd – rekommendationer i utveckling
 • Processer & strukturer – för action och uppföljning
 • Utbildning & engagemang – för förståelse och involvering
 • Workshops & audits – för utbildning och punktinsatser
 • Strategi, rådgivning & målstyrning – för att nå full effekt

Läs mer om varje del nedan. Kontakta oss om du undrar över något.

Kundcentrerad utveckling
System Enkätsystem Resultatportal

Smarta systemlösningar

För att samla in åsikter och erfarenheter på ett strukturerat samt säkert sätt, och sen snabbt agera på resultatet, krävs det bra och flexibla system. Exempel på tjänster:

 • Avancerade enkätsystem (ink NPS-funktionalitet)
 • Integrationsplattform av kunddata
 • Användarvänliga resultatportaler 
 • Feedback från olika kanaler i realtid
 • Flerspråkig fritext-, AI-, omnikanalsanalys
 • Actionmail för snabb uppföljning
 • Ärendehantering och aktivitetsplanering

Nyfiken? Kontakta oss för demo.

Undersökningar & kundfeedback

Att samla in kundfeedback från olika kanaler och ställa rätt frågor, använda rätt form av undersökning vid rätt tidpunkt för att generera ett värdefullt underlag att jobba vidare med kräver sin expertis. Den besitter vi. Exempel på kundfeedbackinhämtning vi kan hjälpa dig med:

 • Relationsmätningar till kunder & medarbetare
 • Kundupplevelsemätningar
 • Benchmarkundersökningar
 • Kundpanels- & konsumentundersökningar
 • Produkt/tjänsteutveckling
 • Feedback via olika kanaler (sociala medier, chatt etc)

Kontakta oss så berättar vi mer

Undersökningar och inhämtande av kundfeedback
Analysera resultat för rätt prioriteringar

Analys & prioritering

Genom våra avancerade portallösningar får du:

 • Resultatet lättillgängligt
 • God överblick med möjlighet till djupanalyser
 • Ökad förståelse och kunskap om målgrupper
 • Feedback från olika kanaler på ett ställe
 • AI-stödd fritext- och samanalys
 • Analysmodeller utifrån vad som påverkar lojalitet
 • Prioriteringsmatriser för utveckling
 • Ett kraftfullt styrverktyg och djupa insikter
 • Smidiga och effektiva rapportmöjligheter

Med stöd av vår analysexpertis får du rapporter med olika segmenteringar, korrelationer och prioriteringsmatriser. Däri följer våra rekommendationer och råd kring vad som bör prioriteras i utveckling för att öka lojaliteten och tillväxten. Vi hjälper också till med ekonomiska kalkyler för att mäta effekten.

Action & utveckling

Inom detta område är det action som gäller. Du kommer ingen vart om du inte agerar och tar hand om resultatet. Vad vi gör är att ge dig verktyg och vägledning att komma igång med förbättrings- och utvecklingsarbetet. Vi erbjuder: 

 • Close the loop, direktuppföljning av kundfeedback
 • Root cause, identifiera orsaker & hantera detta
 • Kategorisering av återkommande problem & invändningar
 • Handlingsplaner & ansvarsfördelning av arbetet
 • Effektivisering med rätt struktur & processer

Här kontaktar du oss

Utveckla, agera på resultat
Engagera och involvera medarbetare

Engagerade medarbetare & grymt teamwork

En riktigt rolig och viktig del i lojalitetsarbetet är att se till att medarbetarna känner delaktighet! Att få alla att förstå sin egen roll och betydelse för kundernas upplevelse är central för att få ett framgångsrikt NPS-program. Vårt batteri av lösningar:

 • Olika workshops & utbildningar inom NPS®
 • Coachning av ledning, cross-functional team etc
 • Spridning av kundinsikter & återkoppling av resultat 
 • Pepptjänster som motiverar fortsatt arbete
 • Strukturer & processer som skapar engagemang

Boka webbmöte

NPS-program, strategier & förändringsarbete

Som specialister på metoden kan vi hjälpa dig att leda det strategiska och operativa förändringsarbetet i rätt riktning bland annat med att:

 • Genomföra en statusanalys, nuläge och förutsättningar
 • Vara delaktiga i programplanering och processarbete
 • Ge stöd att få rätt styrteam & interna ambassadörer på plats
 • Guida till relevanta och effektiva målsättningar
 • Ta fram business case, koppla in ekonomisk utveckling
 • Göra uppföljningar och driva förändringsarbetet framåt

Läs gärna om vår tjänst NPS-Audit här.

Helhetsleverantör av NPS-program
Brainstorma med oss

Brainstorma med oss

Vi älskar att diskutera funderingar inom lojalitets- och förändringsarbetet. Du får jättegärna höra av dig om det dyker upp något du undrar över - oavsett om det är en stor eller liten undran.

Boka möte för brainstorming

kontaktknapp