eNPS medarbetarlojalitet

eNPS-program

eNPS® används när du vill få trygga & engagerade medarbetare som berättar för andra vilken grymt bra arbetsgivare du är.

Visst märker man när någon trivs på sitt jobb? När den man möter i en affärsrelation är verkligt intresserad av att hjälpa till, att sälja, att ge service eller vad det nu kan vara, inte bara för att det är den personens arbetsuppgift, utan för att den helt enkelt vill. För att den trivs på jobbet.

Det är det eNPS handlar om. Att skapa verktyg och processer för trivsel på jobbet som i sin tur skapar glada och lojala medarbetare, som i sin tur går den där extra milen för att skapa fantastiska kundupplevelser och med det – verkligt lojala kunder.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. 

eNPS medarbetarlojalitet, medarbetarundersökningar
eNPS medarbetarlojalitet, medarbetarundersökningar

Lyssna, förstå & agera

Med stöd av eNPS-metoden hjälper vi dig att löpande stämma av medarbetarnas mående och lojalitet genom kortare medarbetarundersökningar. Undersökningarna ger dig snabb feedback och insikt i hur du kan utveckla relationen och arbetsmiljön för medarbetarna. Exempel på frågor du får svar på.

 • Vad behöver vi göra för att få medarbetarna att trivas?
 • Hur får vi medarbetarna att stanna kvar hos oss?
 • Vad får dem mer peppade att leverera det lilla extra?
 • Hur får vi friskare medarbetare och minskar sjukfrånvaron?
 • Hur coachar vi medarbetarna på bästa sätt?
 • Vad får medarbetarna att bli mer lojala?

Stäm av pulsen med korta undersökningar 

Vi hjälper dig att bland annat stämma av:

 • hur medarbetarna upplever dig som arbetsgivare.
 • hur de upplever sin arbetssituation.
 • vad som behöver göras för förbättringar.
 • vad som fungerar bra redan idag.
 • medarbetarnas rekommendationsgrad av dig som arbetsgivare.

Resultatet analyseras och vi guidar dig kring vilka åtgärder som bör prioriteras för att få ökad trivsel & lojalitet. Boka möte här! 

Medarbetare som rekommenderar sin arbetsgivare
Medarbetarlojalitet och kundlojalitet hänger ihop

Skapa engagemang med kundfokus

Ett effektivt sätt att få dina medarbetare att känna samhörighet, delaktighet och engagemang är att använda sig av en gemensam kärna, nämligen kunderna. Här erbjuder vi olika lösningar som:

 • engagerar dina medarbetare att förstå och lära känna kunderna bättre.
 • mäter medarbetarnas kunskap och förståelse för kunderna.
 • visar hur medarbetarna bidrar till kundernas upplevelse av företaget.
 • sprider kundinsikter & stärka kundfokuset.
 • peppar medarbetarna & synliggöra positiva effekter av lojalitetsarbetet.
Case om eNPS
Poddavsnitt om eNPS
Informationsblad med tips om eNPS

Kunskapsdelning - Tips om eNPS

Allt fler företag och organisationer väljer att implementera NPS-metodiken i medarbetarundersökningar med syftet att identifiera och förstå drivkrafterna till medarbetares engagemang och framtida lojalitet.

Om du också går i dessa tankar... Ladda gärna ner vår pdf där du hittar några viktiga punkter att diskutera kring, innan du sätter igång ditt eNPS-arbete. Det finns också exempel på en del av de frågor som en eNPS-undersökning kan innehålla.

kontaktknapp