NPS som metod

Vad är NPS?

NPS®, Net Promoter Score®, är idag ett centralt nyckeltal för många verksamheter. Bakom framväxandet ligger främst den starka kopplingen som finns mellan lojalitet och tillväxt. 

I sin allra enklaste form handlar NPS om att ställa rekommendationsfrågan i sin kundundersökning och räkna fram sitt nyckeltal. Men NPS är så oerhört mycket mer – särskilt om man vill ha kopplingen till tillväxt.

Vi betraktar själva nyckeltalet mest som en bonus och en bekräftelse på att man är på rätt väg. Det är vägen framåt, förändringsprojekten, det ökade kundfokuset och de förbättrade kundupplevelserna som är framgångskonceptet. 

NPS mer än ett nyckeltal KPI
Framgångsrikt NPS-program

Väletablerad tillväxtmetod

Metoden bygger på omfattande forskning och praktisk tillämpning. Bakom forskningen står amerikanska Bain & Company med Fred Reicheld i spetsen, tillsammans med Satmetrix.

Genom att löpande stämma av kundernas upplevelser och relation till din verksamhet får du reda på vad som påverkar lojaliteten och var det finns brister i att möta de förväntningar, behov och önskemål som kunderna har. Det gör att du kan prioritera mellan olika förbättrings- och utvecklingsområden och skapa rätt förutsättningar för att öka lojaliteten.

Att förvalta resultatet och få effekt av NPS-programmet kräver bland annat en tydlig programplan, goda strukturer och fungerade processer.

Till FAQ om NPS

Vårdar & stärker kundrelationen

Metoden ger dig bland annat svar på följande frågor.

  • Hur ska vi utveckla affären för att skapa rätt och meningsfulla kundupplevelser och öka värdet för kunden?
  • Vad ska vi göra för att vårda relationen och få kunden att stanna kvar över tid?
  • Vad behöver vi göra för att fler kunder ska rekommendera vårt företag till andra?

Boka webbmöte

Att få fler kunder som älskar ditt företag
NPS-metoden en lönsam affär

En trygg och lönsam metod

Vi kan hjälpa dig att få till en riktigt kraftfull NPS-motor som skapar positiv förändring redan från start. Tillväxten får du genom:

  • Fördjupad kunskap och förståelse om dina kunder
  • Effektivt verktyg för att prioritera rätt utvecklingen
  • Ökad andel ambassadörer, fler nya kunder
  • Hållbara relationer, minskad churn
  • Stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft
  • Ökad merförsäljning, marginal och tillväxt
  • Medarbetare som trivs och rekommenderar sin arbetsgivare.

Läs hur du kommer igång med NPS

Onlineutbildning om NPS
Lär dig grunderna om NPS här

Är NPS något för ditt företag?

Har din verksamhet som mål att få lojalare kunder och vill veta om NPS-metoden är något för er? Då är vår utbildningsworkshop något för dig. Där får du reda på vad NPS innebär lite mer på djupet. Vi går in en del på forskningen, grunderna i metodiken och hur ett NPS-program fungerar, för att avsluta vad arbetet kan leda till just för er.

Innan workshopen gör vi en mindre avstämning med dig för att få bättre koll på era förutsättningar och eventuella utmaningar. Efter workshopen är det lättare för er att fatta beslut om nästa steg för ditt företag.

Boka workshop

Workshop om NPS
kontaktknapp