NPS som metod

Vad är NPS?

NPS® betyder Net Promoter Score® och är idag ett centralt nyckeltal för många verksamheter. Men främst är det en metodik som används för att driva ett lönsamt förändringsarbete med starkt kundfokus.

Bakom framväxandet av metoden ligger den starka kopplingen som finns mellan kundlojalitet och tillväxt. Att utveckla sin verksamhet efter vad som driver kundernas lojalitet och skapa värdefulla kundupplevelser stärker inte bara relationen till kunderna utan även verksamhetens ekonomi.

Med stöd av korta kundundersökningar får du möjlighet att snabbt och effektivt fånga upp kundernas åsikter, erfarenheter och önskemål att använda i din utveckling. Genom undersökningarna och andra kundfeedback-kanaler får du reda på vad som ökar kundnyttan och kan lättare möta kundernas olika behov och önskemål över tid. Till FAQ om NPS

NPS-metoden väletablerad och framgångsrik metod för ökad kundlojalitet och tillväxt

Väletablerad tillväxtmetod

Metoden bygger på omfattande forskning och praktisk tillämpning. Bakom forskningen står amerikanska Bain & Company med Fred Reichheld i spetsen, tillsammans med Satmetrix.

Genom att löpande stämma av kundernas upplevelser och relation till din verksamhet får du reda på vad som påverkar lojaliteten och var det finns brister i att möta de förväntningar, behov och önskemål som kunderna har. Det gör att du kan prioritera mellan olika förbättrings- och utvecklingsområden och skapa rätt förutsättningar för att öka lojaliteten.

Att förvalta resultatet och få effekt av NPS-programmet kräver bland annat en tydlig programplan, goda strukturer och fungerade processer.

Kom igång med NPS!

Exempel på skillnader i relation och beteende mellan lojalitetsgrupperna

Detractors Passives Promoters
Detractors behaviours
Passives behaviours
Promoters behaviours

Vårdar & stärker kundrelationen

Metoden ger dig bland annat svar på följande frågor.

  • Hur ska vi utveckla affären för att skapa rätt och meningsfulla kundupplevelser och öka värdet för kunden?
  • Vad ska vi göra för att vårda relationen och få kunden att stanna kvar över tid?
  • Vad behöver vi göra för att fler kunder ska rekommendera vårt företag till andra?

Boka webbmöte

Att få fler kunder som älskar ditt företag
Skillnaden mellan Promoters, Passives och Detractors NPS ekonomi

Många positiva effekter

Vi kan hjälpa dig att få till en riktigt kraftfull NPS-motor som skapar positiv förändring redan från start. Tillväxten får du genom:

  • Fördjupad kunskap och förståelse om dina kunder
  • Effektivt verktyg för att prioritera rätt utvecklingen
  • Ökad andel ambassadörer, fler nya kunder
  • Hållbara relationer, minskad churn
  • Stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft
  • Ökad merförsäljning, marginal och tillväxt
  • Medarbetare som trivs och rekommenderar sin arbetsgivare.

Nyfiken på metoden? Ta del av vår online-utbildning

Vi har uppdaterat vår grundutbildning i NPS-metoden. Utbildningen är huvudsakligen inriktad på att engagera och involvera dina medarbetare i lojalitets- och förändringsarbetet! Men ger också dig som är nyfiken på metoden en baskunskap i teori och praktik. Finns på svenska och engelska.

Testa utbildningen kostnadsfritt (gäller för en kontakt per företag).

Online-utbildning om NPS-metoden
kontaktknapp