Om oss

Om oss på MarketDirection

Här kan du läsa om oss på MarketDirection och vår historia. Sedan starten 2004 (20 år i år!) har vi varit med om att förbättra många uppdragsgivares kundupplevelser, kundlojalitet och medarbetarengagemang – med ökad tillväxt som följdeffekt. Det är en ära och glädje att få vara delaktig i dessa förändringsresor. Vi älskar det vi gör och tackar ödmjukt för förtroendet att få guida våra kunder att växa tillsammans med sina kunder.

Hängivna experter

Topp 4 anledningar varför våra kunder väljer oss

Från start har vi haft kunddriven affärsutveckling som nisch, där vi med stöd av NPS-metoden tagit fram en kraftfull modell och ett välfungerande arbetssätt att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå hållbara kundrelationer som ökar tillväxten.

Än så länge har vi genomfört uppdrag i alla världsdelar utom Antarktis.

Under alla åren och de varierande och långsiktiga uppdragen har vi samlat på oss gedigen kunskap inom området. Med det är vi en trygg leverantör som gärna utmanar och peppar för att driva lojalitetsarbetet framåt för utveckling och förändring. Vi ser till att du får en snabbare väg till en mer lönsam affär.

Vi har mer än 20 år på nacken och är de första konsulterna i Sverige att certifieras inom NPS av grundarna till metoden – och är dessutom licensierade användare. Vi kan denna lojalitets- och förändringsmetod utan och innan, och har vidareutvecklat den för att ge än mer värde och effekt till våra uppdragsgivare och dess målgrupper.

Som helhetsleverantör av NPS-program kan vi hjälpa dig i det kundcentrerade arbetet med den eller de delar som ditt företag är i behov av stöd.

Det kan röra sig om enstaka områden, såsom till exempel strategier, analys, rådgivning, smarta systemlösningar för kundfeedback-inhämtning, ta resultat till action, utbildning & coachning… eller sätta upp och driva hela programmet. Vi anpassar våra lösningar efter dina specifika behov.

För att följa med i kundens fotspår är det här helt rätt arbetssätt eftersom du utvecklar i agil anda, jobbar flexibelt och mer lättrörligt konstant utifrån kund.

Du får vara beredd på att vi löpande kommer med tips och förslag på hur din verksamhet kan effektivisera och förbättra det interna lojalitetsarbetet, även om du inte riktigt bett om det. 🙂

Smarta undersökningar, användarvänliga resultatportaler och automatiserade dataflöden är en del av det som gör att vi ligger i framkant med NPS-programmen. Och med konstant fortbildning håller vi oss uppdaterade kring nya kunskaper och trender. Något som gör att vi kan erbjuda dig lösningar som ger maximal effekt.

Snabb väg till lönsam utveckling med MarketDirection
Vår historia och vårt driv

Vår historia - del 1

MarketDirection startades 2004 när vi såg att det fanns ett stort behov hos verksamheter att lyssna på sina kunder och ta tillvara på deras erfarenheter och kompetens i utvecklingen. Oftast gissade man sig till vad kunderna tyckte och tänkte, och utvecklade verksamheten på antaganden i stället för faktiska kundåsikter, upplevelser och önskemål.

Det som saknades var att få kunden att bli en naturlig del i utvecklingen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det ville vi ändra på. Lösningen blev verksamhetsspecifika kundpaneler med tusentals kunder som löpande tyckte till om verksamheten via korta e-postenkäter. Detta gav snabb kundinput i olika beslutsprocesser, bidrog till tryggare beslutsunderlag och lösningar som kunderna faktiskt hade intresse och behov av.

Kunddriven utveckling - del 2

Hos verksamheterna symboliserade vi själva kundpanelen med en tom stol på ledningsgrupps- och projektmöten. Den tomma stolen var kundens och det blev enkelt att vända sig till kundstolen under mötet och få deras åsikter i olika frågor. 

Efter genomförda undersökningar fick alla i kundpanelen en återkoppling som tog upp hur verksamheten tagit till vara på resultatet i sin utveckling. Vi märkte att kunderna i panelen blev mer positivt inställda till verksamheten ju mer de var med och tyckte till. Det gjordes oss nyfikna på varför det var så. Svaret visade sig vara just dialogen genom återkopplingarna. De hade stärkt deras förtroende och relation till verksamheten.

Kundcentrerad affärsutveckling
MarketDirection NPS-experter

Tillväxt med kunderna - del 3

2008 kom vi i kontakt med Net Promoter Score (NPS) som låg i linje med våra erfarenheter av att mäta kundlojalitet i panelerna. Vid den här tiden var det få företag som jobbade med NPS. Med de erfarenheter vi samlat på oss och det värde vi såg att uppdragsgivare fick av att använda NPS®, bestämde vi oss snabbt för att specialisera oss inom denna lojalitetsmetod.

Det stora värdet med metoden var inte nyckeltalet i sig. Värdet och nyttan handlade i stället om att i enkäter identifiera vad som driver kundlojalitet och hur verksamheten förvaltar och agerar på resultatet. Framgången låg i själva förändringsprocessen.

Extra växtkraft - del 4

För att få en riktigt effektfull förändringsprocess tog vi fram processer, arbetsmodeller och aktiviteter som involverar medarbetarna i lojalitetsarbetet. Metodiken började väcka medarbetarnas nyfikenhet av att jobba med NPS-metoden.

Det ökade medarbetarengagemanget, parallellt med att jobba för att öka medarbetarnas trivsel på arbetet, vilket resulterade i ännu bättre kundupplevelser och även högre kundlojalitet. En relativt oslagbar win-win-effekt. 

Det var lite om vår historia och utveckling. 

Voice of the Customer - förstå och utvecklas med kundfeedback
Team MarketDirection

Erfarna & kompetenta reskamrater

Vår egen utvecklingsresa har varit oerhört sporrande och rolig. Vi är väldigt stolta över vårt arbete att hjälpa verksamheter att växa och bli mer lönsamma tillsammans med sina kunder och medarbetare.

Under åren har vi genomfört åtskilliga undersökningsprojekt, NPS-program och förändringsresor och har idag en stark position på marknaden som Nordens ledande NPS-experter.

En position vi siktar på att behålla. Vilket ställer krav på oss att hålla hög kvalitet och hög servicenivå. Och att ständigt vara i framkant med smarta undersökningar och portaler, automatiserade dataflöden och spetsmetodik. Med vår trogna medarbetarskara är inte det något problem.

Socialt engagemang för en bättre värld

Det är viktigt att alla som har möjlighet bidrar till vårt samhälle för en mer välmående omvärld. MarketDirection stödjer Läkare Utan Gränser och Barncancerfonden. Vi genomför utan kostnad löpande undersökningar, analyser och ger utvecklingsråd till dessa organisationer. Genom detta stöd är det vår förhoppning att fler liv kan räddas och att människor runt om i världen kan leva ett drägligare liv i den utsatthet som de befinner sig i.

Vi har som mål att hjälpa Läkare Utan Gränser och Barncancerfonden att få fler och ännu mer lojala givare och medlemmar som ger fortsatt och ökat stöd till dessa organisationer. På så sätt kan fler medmänniskor i världen få stöd vid behov och fler liv kan räddas.

Socialt ansvarstagande Läkare Utan Gränser och Barncancerfonden
Värdeord Kundnära Garv Utmanande och Ödmjuka

Våra värderingar

Basen i allt vi gör är att hålla hög kvalitet och hög servicenivå. Men detta är inte våra värdeord. De är hygienfaktorer.

Vår målbild är att “bidra till riktigt lojala kunder och inspirerade medarbetare för våra uppdragsgivare”. För att nå målbilden har vi värderingar som ger oss ramen för vår strävan.

Vi håller hög servicenivå
Vi har nära & tät dialog
Vi har hög tillgänglighet
Vi har god affärskännedom

 

Det ska vara roligt att jobba med oss
Det ska vara roligt att jobba hos oss
Vi ska vara personliga
Vi står för positiv energi

 

Vi står för vår expertis
Vi kommer med förslag
Vi ställer kniviga frågor
Vi breddar perspektiv

 

Vi är lyhörda för våra kunder
Vi är lyhörda för varandra
Vi har förståelse för utmaningar
Vi har insikt om förutsättningar

GDPR & branschregler

Hantering av personuppgifter är något som vi är mycket måna om att göra varsamt, med hög säkerhet och stor integritet. Så har det alltid varit, men i och med GDPRs intågande var vi tidigt ute och förberedde oss för de nya regler och föreskrifter som gäller nu.

Utöver GDPRs regler och uppdragsgivares instruktioner följer vi branschregler, såsom ESOMAR och SWEDMA, för genomförande av undersökningar.

Trygghet och integritet är två vitala parametrar för oss. Det är inte bara uppdragsgivarna som ska uppleva detta utan alla som tar emot en undersökning från oss.

Trygghet och integritet gdpr och branschregler
kontaktknapp