Tips & råd

Gott att du är här. Här kan du ta del av tips och checklistor om hur man driver ett effektfullt och framgångsrikt lojalitetsarbete med hjälp av lojalitetsmetoden NPS® för att få en stabilare grund att stå på. Om du vill komma åt något av de övergripande informationsbladen är det bara att klicka på bilden och ladda ner. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer inom respektive område!

Mall - programplan för NPS-program

Mall för programplan för NPS-program

Att starta upp och driva ett NPS-program kan göras på många olika sätt. Viktigt i alla sammanhang är att noggrant diskutera och tänka igenom olika aspekter av programmet, dess omfattning, vilka resurser som krävs och inte minst att definiera mål och syfte med programmet. Ta del av en översiktlig mall.

GDPR & NPS-program

Information om GDPR och NPS-metoden

När din verksamhet genomför undersökningar kopplade till ett NPS-program (eller andra former av undersökningar) så hanteras det i regel en mängd personuppgifter. Här kommer en övergripande checklista med punkter som kan ge dig lite input på vad du kan behöva tänka på.

Infoblad om eNPS®

Information och tips om eNPS

Allt fler företag och organisationer väljer att implementera NPS-metodiken i medarbetarundersökningar där syftet är att identifiera och förstå drivkrafterna till medarbetares engagemang och framtida lojalitet. Här kan du hitta några viktiga punkter att diskutera kring innan du sätter igång ditt eNPS arbete samt exempel på en del av de frågor som en eNPS-undersökning kan innehålla.

Infoblad om säljutvärdering

Information om säljutvärdering, kundupplevelsemätning

Olika kundmöten har också olika stark påverkan på kundlojalitet. Resultatet kan användas till coachning på grupp- och individnivå och i samband med utvecklingssamtal.

Hur skapar man ett effektivt system för utvärderingar av säljmöten? Ta del av våra tips och förslag på vanliga frågor kring säljutvärderingen nedan.

Basutbildning om NPS
Kundundersökningar under covid

Med kunden på agendan

Kundtänk i ryggraden

Hur får man en verksamhet med genomsyrat kundtänk?

En del i detta arbete är att synliggöra kunden för medarbetarna. Ökad förståelse och kunskap om kunderna väcker nyfikenhet och stärker medarbetarnas band till kunden. Det finns en massa roliga, inspirerande och fiffiga sätt.

Här är 5 snabba exempel:

  • Använd positiv kundfeedback för att peppa personal och skapa positivt engagemang.
  • Inled interna möten med att läsa kundkommentarer från en undersökning.
  • Innan ett beslut – ställ alltid fråga ”Vad tycker kunderna om detta”? Grotta ner i resultatet så att ni alltid har med kundperspektivet i beslutsunderlaget.
  • Ha fasta månadsmöten med kundboost-fokus där ni ger återkoppling på vad medarbetarnas actions har lett till = bättre kundupplevelser och starkare kundrelationer, avsluta gärna med en tävling.
  • Eller varför inte trycka upp glada kundcitat på kontorets kaffemuggar.

Vi har fler tips på lager om det är intressant.

Hur du kan öka svarsfrekvensen

Tips för att öka svarsfrekvens i undersökningar

Hur kan man öka svarsfrekvensen i sina kundundersökningar?

Till att börja med är det många faktorer som påverkar viljan att svara. Bara två exempel är vilken relation du har till målgruppen du söker svar ifrån och vilken tjänst/produkt du erbjuder. Men oavsett så finns det fler enkla knep att ta till för att öka svarsfrekvensen.

Här har du 5 stycken som kan hjälpa.

  • Ha en tydlig avsändare – det ska vara tryggt att svara, inbjudan ska skapa förtroende och trygghet
  • Förmedla i inbjudan ”What’s in it for me” – beskriv syftet med undersökningen och vad man själv kan få ut av sitt deltagande
  • Håll undersökningen kort och relevant – skriv hur lång tid det tar att svara och se till att det tar just så lång tid att besvara den
  • Välj rätt kanal för just målgruppen – vilken är den naturliga kanalen i det enskilda fallet, e-post, sms, instagram etc?
  • Ge tillbaka – berätta hur du kommer att använda resultatet genom att återkoppla actions

Det finns mer därtill. Men det får inte plats här. 😌

Demo av resultatportal
 
kontaktknapp