Kom igång med NPS

Kom igång med NPS®!

Står du i startgroparna och vill komma igång med ditt NPS-program? Då är det dags att fila på den övergripande programplanen som guidar dig i ert arbete.

När målet är att öka tillväxten genom att få fler riktigt lojala kunder, behöver du ta reda på vad kunderna tycker om din verksamhet. Genom att göra en kundundersökning som nollmätning skapar du en grund att utgå ifrån i lojalitetsarbetet. För att samla in åsikter och ta del av resultatet krävs det ett bra och säkert system.

Det är ofta en fördel att börja i mindre skala och sen växla upp programmet successivt. Det kan exempelvis vara en avdelning eller en marknad som är först ut. Då skapar du nyttiga erfarenheter och har ett case att bygga vidare med innan du växlar upp.

Boka Kom-igång-med-NPS-workshop

Relationsundersökning som stämmer av styrkan i relationen
Fundament som gör ett NPS-program stabilt

Rätt fundament för att lyckas

Innan du sjösätter ett NPS-program behöver du titta på vilka förutsättningar som finns. För att driva ett framgångsrikt lojalitetsarbete är det bland annat viktigt att du har:

  • god kunskap och förståelse för alla delar av NPS-metodiken.
  • en engagerad och taggad ledning.
  • en tydlig och realiserbar strategi för förändringsarbetet.
  • bra struktur och fungerande processer.

Det är lättare att hamna fel annars. Vi erbjuder uppstarts-workshops som gör att du minimerar fallgropar och får en stabil plattform att utgå från.

Boka webbmöte

FRÅN GRAFER TILL ACTION

När resultatet från undersökningen och ett taggat Cross Functional-team är på plats kommer nästa spännande steg i arbetet. Det är dags att:

  • förvalta resultatet och insikterna efter vad som driver kundernas lojalitet.
  • ta action på missnöje och se till att vända detta.
  • förbättra upplevelsen och relationen.
  • vårda och behålla ambassadörerna.
  • involvera medarbetarna och se till så att de är en del av lojalitetsarbetet.

Våra tjänster

Starta igång NPS-arbetet
Trygg start på NPS-resan

Få en trygg rivstart

Efter att ha startat upp ett 40-tal NPS-program vet vi vad som behöver göras för att det ska bli framgångsrikt. Vi bidrar jättegärna med vår kunskap och erfarenhet till er NPS-resa.

Med hjälp av arbetsmetodiker, strukturer och processer som vi arbetat fram genom åren finns det mycket tid och effektivitet som din verksamhet har att vinna. Det minskar också villokostnader som annars är lätt att drabbas av.

Det är bra att börja med en workshop där vi tillsammans går igenom nuläge, förutsättningar, utmaningar och mål. Vi kan även ha med en utbildningsdel om NPS-metoden i workshopen. Efteråt får du rekommendationer för vilka nästa steg vi ser som är bäst och effektivast för din verksamhet att ta. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Ladda ner tips om programplan

Att starta upp och driva ett NPS-program kräver sin programplan. Här kan du ta del av en översiktlig mall för den.

Mall för programplan för NPS-program
Poddasvnitt om att starta ett NPS-program
kontaktknapp