NPS - för ökad lojalitet och tillväxt

Öka tillväxten genom ökad lojalitet - med fokus på kunder och NPS

Vi är experter på NPS. Vi hjälper dig att få fler lojala kunder & ökat medarbetarengagemang. Det lönar sig.

NPS ökar lojaliteten och förbättrar kundupplevelserna

Affärsutveckling som berikar dina kunder och din verksamhet

NPS® handlar om att växa av egen kraft efter vad som driver kundernas lojalitet. Kundlojaliteten påverkas av vilken relation kunderna har till ditt företag och varumärket samt vilka upplevelser de får vara med om under resans gång. 

För att veta vad som stärker relationen och vilka upplevelser som efterfrågas är det viktigt att lyssna och förstå kunderna. Det gäller att möta kunderna på deras villkor och premisser samt leverera efter deras behov, förväntningar och önskemål. NPS-metoden hjälper dig att konstant ha koll på detta, så att du snabbt och enkelt kan utveckla verksamheten tillsammans med kunderna.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Vi hjälper dig att sätta kunden först

NPS och Customer first går hand i hand eftersom NPS-metoden sätter kunden i centrum och du bedriver agil kunddriven affärsutveckling. Vi är Nordens ledande experter på NPS. Med åren har vi hjälpt mängder av verksamheter i CX- och NPS-arbetets alla faser att växa och få riktigt nöjda kunder genom att satsa på att få fler ambassadörer och därmed öka kundlojaliteten.

För att nå framgång krävs ett starkt medarbetarengagemang och att medarbetarna förstår att de har en central roll i kundresan. Och inte minst att de på olika sätt bidrar till kundernas upplevelser av verksamheten. Att utbilda, involvera och engagera medarbetarna i NPS-arbetet har blivit en viktig del i vår leverans.

Välkommen att kontakta oss.

Ekonomiskt värde av att arbete med NPS-metoden
Glada kunder lojala kunder
Maxa effekter av NPS-arbete
Medarbetare som trivs är lojala

Grym kickback när medarbetare trivs

Glöm inte att det är medarbetarna som gör jobbet och som ska se till att kunderna får den rätta upplevelsen. Det gör det centralt att satsa på att de mår bra. Det kan vi hjälpa dig med, med stöd av metoden eNPS®. Medarbetare som trivs rekommenderar inte bara ditt företag till sin omgivning utan är också:

 • Mer engagerade.
 • Mer produktiva.
 • Mindre sjukskrivna.
 • Mer förändringsbenägna.
 • Måna om att skapa riktigt bra kundupplevelser.

Läs mer om eNPS

Kundupplevelser avgör valet

Kunderna har inte längre pris och produkt som huvudfokus när de väljer vem de vill köpa ifrån. Nu är det kundupplevelser som är avgörande och som differentierar dig från dina konkurrenter. Det gör det än mer centralt att se till att kundupplevelserna blir meningsfulla rakt igenom hela kundresan. 

Här sitter kunderna själva på en stor del av svaret. Har du med dem i utvecklingen är det lättare att prioritera rätt. Med korta avstämningar efter olika touchpoints fångar du deras åsikter. Det ger dig ständig chans till kalibrering, att överträffa förväntan och att vara det självklara valet över tid.

Kolla kundcase

Kundupplevelser avgörande vid val av leverantör
Skräddarsydda undersökningar efter behov

Skräddarsydda tjänster

Vi är helhetsleverantör av NPS-program och undersökningar. Det innebär att vi inte stannar vid att hjälpa dig med genomförandet av undersökningar utan är med hela förändringsresan, så att du verkligen når de mål och syften du är ute efter. Du kan välja allt stöd eller göra axplock bland våra tjänster.

 • System - enkät, actionhantering & resultatportal
 • Undersökningar - B2B, B2C, medarbetare & marknad
 • Analys & Rapport - för insikt & prioritering
 • Agera & Utveckla - agerande & förvaltning av resultat
 • Engagera - utbilda, involvera & motivera medarbetare
 • Genomföra förändring - Strategi, processer & målstyrning 

Boka webbmöte

Utmaningar inom NPS-arbetet
Kostnadsfri resultatrapport - NPS-studie

Varför välja MarketDirection

Kundcase med Enento Group

”Att vi har kommit så långt i vårt CX/NPS-arbete och lyckats förankra det så väl i organisationen hade inte varit möjligt utan en extern stjärna och partner som vi haft i er.”

Emma Pluntky Martin rekommenderar MarketDirection

Ta del av fler kundcase

Enento Group kundlojalitet Customer Management
kontaktknapp