Öka tillväxten genom ökad lojalitet
Vända missnöjda kunder
Ta hand om dina ambassadörer med NPS-program
Utvärdera säljmötet
Mät dina ekonomiska effekter av NPS-program
eNPS medarbetarundersökningar för ökad lojalitet

Vi ser till att du får fler ambassadörer som
rekommenderar ditt företag till andra

Helhetsleverantör av NPS-program – Strategi – Undersökningar – Utbildning & coachning – System – Med mera

Vad är NPS?
Lyft ditt lojalitetsarbete några nivåer till

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att få ökad lojalitet?

Kontakta oss gärna:

Sagt om NPS-Dagen:

Johan Nordqvist från HL Display, deltagare och talare, tycker till om senaste NPS-Dagen. Läs mer om eventet och fler kommentarer här.

Kunskapsdelning inom NPS

Kunskapsdelning

Case Memira

Med fokus på att stärka kundupplevelsen

Memira

Memira case

Case Toyota

Hur Toyota gått från NPS-värde 24 till 48

Toyota Material Handling

Toyota case

Case Vapiano

Koppling mellan medarbetar- & kundlojalitet

Vapiano

Vapiano case

Det snackas om…

NPS-Studiebesök hos Stureplansgruppen

Åsa Wahlström, HR-chef på Stureplansgruppen, är värd för NPS-Studiebesöket den 24 april

Ämnesområde:
Åsa på Stureplansgruppens kommer att berätta om deras påbörjade eNPS-arbete – mätningar som gjorts, hur de har förvaltat resultatet så här långt och vilka mål de har med det fortsatta eNPS-arbetet.

Som vanligt är det också tid för diskussion och erfarenhetsutbyte med de andra medlemmarna och oss från MarketDirection.

Datum: Onsdagen den 24 april

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats
Ett event inom NPS-Nätverket

Om du inte är medlem i NPS-Nätverket kan du anmäla dig här.

NPS-Dagen nätverk för NPSare

NPS-Dagen 28 mars – här summerar vi en dag med inspiration och erfarenhetsutbyten

Arvid Axland - Jakten på känslan

Arvid Axland – NPS-Dagen den 28 mars 2019 – guidar dig om spelregler som påverkar kundupplevelsen

Arvid Axland är en av grundarna till upplevelse- och reklambyrån Pool. Arvid är en mycket uppskattad föreläsare, trendspanare och visionär. Hans expertis är inom strategisk varumärkesutveckling, där han hjälper företag med upplevelseorienterad marknadskommunikation. Han har en gedigen erfarenhet av hur man skapar meningsfulla kundupplevelser.

Tillsammans med Niels Kjærgaard–Jensen har han skrivit boken Jakten på känslan, som tar upp och genomlyser vår tids nya valuta; känslan. Boken innehåller mängder av aha-upplevelser, metoder som är enkla att ta till sig, och exempel som gör att du snabbt kan etablera ett nytt sätt att bemöta dina kunder och medarbetare.

På NPS-Dagen kommer Arvid att ge dig specifika tips och råd på området. Boken kommer du att kunna köpa på plats till rabatterat pris. Här kan du anmäla dig till NPS-Dagen.

Johan Nordqvist HL Display

Johan Nordqvist – NPS-Dagen den 28 mars – med konkreta erfarenheter och tips för att skapa ett lojalitetsarbete som verkligen driver förändring

Johan Nordqvist är Area Director North East Europe för HL Display. HL Display hjälper B2B-kunder att skapa attraktiva och lönsamma butiker som stärker konsumentens shoppingupplevelse.

Johan har haft ett antal ledande befattningar i Procter & Gamble och EF Education First, i Sverige och utomlands. Han har lång erfarenhet av internationell detaljhandel och affärsutveckling, bland annat som VD för Klättermusen AB. Hans energi, nytänkande och breda internationella erfarenheter har varit och är mycket värdefulla för HL Displays satsningar.

På NPS-Dagen kommer Johan att berätta om hur HL Display driver förändring och utveckling med hjälp av NPS-metoden, och koppla an till vad Arvid Axland tar upp om kundupplevelser. Du anmäler dig till NPS-Dagen här.

Social hållbarhet för en bättre värld

Socialt engagemang för en bättre värld

För oss på MarketDirection är det viktigt att alla som har möjlighet bidrar till vårt samhälle och mer välmående omvärld. Därför genomför vi utan kostnad löpande undersökningar, analyser och ger utvecklingsråd till välgörenhetsorganisationerna Läkare Utan Gränser och Barncancerfonden. Genom detta stöd är det vår förhoppning att fler liv kan räddas och att människor runt om i världen kan leva ett drägligare liv i den utsatthet som de befinner sig i.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd på de ställen där det behövs som mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. De har som mål att ge medicinsk vård i akuta kriser och katastrofer runtom i världen och berätta för omvärlden om vad de bevittnar. Läkare Utan Gränser i Sverige samlar in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion för en humanare värld. MarketDirection är med vårt pro bono arbete fältpartner till Läkare Utan Gränser.

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Det är cirka 300 familjer i Sverige som varje år drabbas av ett barncancerbesked. Med hjälp av Barncancerfonden får dessa familjer stöd i form av bland annat ge information och lära sig om diagnosen och samtalsstöd. De ger också en möjlighet för drabbade familjer att träffas och dela erfarenheter och få stöd. Barncancerfonden har som vision att barncancerfonden utrotas. Det är fantastiskt att forskningen har lett till att drygt 80 procent av de barn som drabbas idag överlever.

Vi har som mål att hjälpa Läkare Utan Gränser och Barncancerfonden att få fler och ännu mer lojala givare och medlemmar som ger fortsatt och ökat stöd till dessa organisationer. På så sätt kan fler medmänniskor i världen få stöd vid behov och fler liv kan räddas.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal med djup och spets i dialogen

För ett par veckor sedan höll vi ett av våra Rundabordssamtal där fokus låg på möjligheter och utmaningar med rollen som NPS/CX-ansvarig och även vikten av förankring och stöd från företagsledningen för ett framgångsrikt kundlojalitetsarbete. Med deltagare från UC, HL Display, PwC, Barncancerfonden, Verisure Sverige AB och ComHem blev det ett mycket intressant samtal och erfarenhetsutbyte, precis som det ska vara på Rundabordssamtal.

Rundabordssamtal är ett nätverksforum inom NPS-Nätverket.

Nästa Rundabordssamtal är den 23 maj och kommer att handla om ”Att utbilda medarbetare och implementera NPS inom fler områden och marknader”

NPS-utbildning

Fler och fler upptäcker vikten av att alla medarbetare har en grundutbildning om NPS. Med vår utbildning får medarbetarna inte bara kunskap om metoden utan din organisation kan utgå från samma grund och prata samma språk. En viktig aspekt i utbildningen har varit att ge inspiration och öka förståelsen för lojalitetsarbetet, och medarbetarens egen del i det. Detta tillsammans förenklar och effektiviserar lojalitets- och förändringsarbetet betydligt.

Sagt om vår grundutbildning:

”Positivt att engagemang fick en så stor tyngdpunkt i utbildningen då det är det som kommer göra hela skillnaden – varför mäta om vi inte ska förändra?”
”Kortfattad men grundlig. Känns som att jag har god förståelse nu.”
”Lagom lång, smidig och pedagogisk.”
”Väldigt intressant arbetssätt som jag tror kan implementeras väl på företaget där jag jobbar på.”

Rundabordssamtal

Dags för Rundabordssamtal 21 februari

Den 21 februari, kl 12-14, håller vi årets första Rundabordssamtal för medlemmar i NPS-Nätverket.

Samtalstemat är ”NPS som management-metod och integrerad del i företagsledningens arbete” och riktar sig främst till den som är NPS-ansvarig inom företaget. Diskussionen handlar om rollen som NPS-ansvarig, hur den stöttar och guidar ledningen samt driver NPS-programmet vidare.

Rundabordssamtal är en av nätverksträffarna inom NPS-Nätverket. Ett nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte om upplevelser och lojalitet i allmänhet och NPS i synnerhet. Här kan du läsa och anmäla dig till NPS-Nätverket.

NPS-Ledning

Nyhet! nätverksträffen NPS-Ledning 14 mars

NPS-Ledning är vår nya nätverksträff inom NPS-Nätverket. Här får den som är NPS-ansvarig inom ett företag, samt en representant med företagsledande ställning som är med och fattar strategiska beslut om NPS-programmet, möjlighet att träffa andra företagsrepresentanter för inspiration och utveckling.

Var med och inspireras, dela erfarenheter, fallgropar, framgångsfaktorer samt frågeställningar om lojalitetsarbetet som dyker upp strategisk nivå. Samtalstemat för dagen är ”Strategi och att driva förändring för ökad lojalitet med stöd av NPS-metoden”, där ni är med och formar agendan med hjälp av punkter och funderingar som ni tar upp i anmälan. NPS-Ledning är en av nätverksträffarna inom NPS-Nätverket.

Workshop om NPS för Academic Work

Engagerande workshop i Paris

Pernilla hos på MarketDirection har i veckan hållit i NPS-workshops för Academic Works career step 4 sales and operations conference i Paris.

En 3 dagars utbildning, med workshops och erfarenhetsutbyte med drygt 70 av Academic Works mest erfarna medarbetare från hela Europa.

3 dagar bara om Client experiences, client Loyalty, NPS och power of moments.

Samtliga workshops hade riktigt bra engagemang med intensiva och givande diskussioner!

Rundabordssamtal om NPS och tillväxtstrategier

Rundabordssamtal om NPS och tillväxtstrategier

Den 15 november höll vi Rundabordssamtal med NPS-Nätverket.

Temaområdena var:
1. Engagerade medarbetare och lojala kunder driver tillväxt
2. Kundupplevelse som topprioriterad del av era affärsstrategier
– Hur används kundinsikter i arbetet med affärsstrategierna?
– Hur högt står kundfokus på ledningens agenda?
– Utifrån och in eller inifrån och ut mot ökad lönsamhet och tillväxt?
3. Målstyrning som central del i att driva lönsamhet med NPS
– Målstyrning utifrån roll.

Margareta Boström gästar Lojalitetspodden

I avsnittet berättar Margareta, som är konsumentbeteendeexpert och ansvarig för kundinsiktsarbetet hos Jula, om sitt expert- och stora intresseområde – Kundresans påverkan på lojalitet, om vikten av att ha koll på hela kundupplevelsen.

Avsnittet finns nu på Lojalitetspodden.se. Där kan du också ta del av underlag från Margaretas bok Kundresan – din guide till hållbara kundrelationer.

Tack Margareta för att du gästade vår podd!

Eva på BMW håller i NPS-Studiebesök

Nu har vi haft ytterligare ett NPS-Studiebesök

Värd för besöket var Eva Theorell som jobbar som Customer Advocate på ett B2C-företag. Hon berättade om hela deras NPS-resa. En mycket spännande och intressant träff. Tack Eva!

Frukostseminarium NPS med Ladies of FMCG

Frukostseminarium om NPS för Ladies of FMCG

I morse höll Pernilla och Nina frukostseminarium för nätverket Ladies of FMCG på vårt kontor på Upplandsgatan. Nätverket riktar sig till kvinnor och icke-binära som jobbar eller är leverantörer inom dagligvaruhandeln och Food Service. Bakom Ladies of FMCG står Hanna Mannberg och Veronica Kumlien, även grundare av Career Camp.

Ämnet på agendan var ”Ökad tillväxt och lönsamhet genom högre kundlojalitet – Hänger du med i vad NPS är?” Roligt att få prata och diskutera kring kundlojalitet och kundupplevelser med andra nyfikna och erfarna på området. Tack för besöket!

Lojalitetspodden

Nyfiken på kundlojalitet och NPS?

Då är detta podden för dig! Vi på MarketDirection har startat Lojalitetspodden. En programserie där vi diskuterar kundlojalitet med fokus på NPS-metoden. Vi tar upp specifika områden, olika case och delar med oss av erfarenheter. Du kan lyssna på gäster och dela med dig av egna erfarenheter i vår flipp- eller floppupplevelse.

Tassa in på Lojalitetspoddens hemsida om du vill läsa mer om podden. Vill du lyssna på podden? Gå in på iTunes, Acast eller Stitcher.

Lojalitetspodden UCs NPS-resa

Nytt poddavsnitt – UC:s NPS-resa

I avsnitt 8 av Lojalitetspodden gästas vi av Victoria Preger, Marknadschef på UC. När Victoria började på UC 2015 inleddes en resa mot ett systematiskt kundinsiktsarbete med både övergripande NPS-relationsmätningar och transaktionsmätningar i bland annat kundservice och sälj.

I avsnittet berättar Victoria om UC:s resa, om hinder på vägen och möjligheter med en kundinsiktsdriven kultur och organisation. Du får också ta del av Victorias 3 bästa tips för ett framgångsrikt NPS-program.

Lyssna på avsnittet här!

Rundabordssamtal system

Här pratar vi om system för NPS

Då och då har vi rundabordssamtal med NPS-Nätverket där vi tillsammans med nätverksmedlemmarna diskuterar och delar erfarenheter inom olika områden. Den 27 september var temat system för NPS-program. Ett bra möte med där vi gick igenom olika utmaningar, idéer och lösningar om crm system, undersökningssystem, portal, ärendehanteringssystem och integrering av system för att underlätta automatisering. Som alltid vid rundabordssamtal blev det en intressant och givande dialog.

Stort tack alla deltagare!

Wednesday relations utbildning

Medarbetare förkovrar sig ännu mer om lojalitet

Det är alltid bra med omvärldsbevakning. Därför var Pernilla hos oss och förkovrade sig lite till om kundlojalitet. Konferensen hölls av Wednesday relations och hade temat Customer Loyalty Conference. En dag som utlovade insikter, trender, praktiska tips och inspiration från experter och företag. Dagen tog bland annat upp ämnen som Customer Obsession, hur känslor påverkar kundköp, utmaningar med kundupplevelse och hur AI kan hjälpa till.

NPS-Nätverket

Bli medlem i NPS-Nätverket och träffa andra företag som jobbar med NPS. Möt våra NPS-experter samt få tillgång till live-case på plats genom NPS-Studiebesök, Rundabordssamtal och NPS-Dagen.

Läs mer och anmäl dig till NPS-Nätverket här!

Tiger of Sweden

Vi är glada och stolta att hälsa Tiger of Sweden välkomna som nya uppdragsgivare hos oss. Tiger of Sweden är ett modehus som har funnits över 100 år! I modehusets portfölj ingår en herr- och damkollektion, jeanskollektion samt en kollektion med accessoarer och skor.

Tiger of Sweden är ett av Sveriges ledande modekonfektionsföretag med en omsättning på över 1,2 miljarder kronor och verksamhet i såväl Sverige som internationellt.

I vårt uppdrag för Tiger of Sweden ingår att genomföra en pilot där NPS-metoden används för att utvärdera kundernas upplevelse i butik och webb, i Sverige, Tyskland, England, Norge, Danmark och Finland.

MarketDirection ska även göra analys och identifiera utvecklingsområden som bidrar till en starkare kundupplevelse och ökad lojalitet.

Vi ser fram emot ett roligt samarbete!

HL Display

HL Display hjälper kunder runt om i världen att skapa attraktiva och lönsamma butiker som stärker konsumentens shoppingupplevelse. HL Display finns i 50 länder och erbjuder displaylösningar i butik som driver försäljning, sparar arbetskraftskostnader, skapar differentiering och reducerar avfall. Idag finns HL Displays lösningar installerade i 265 000 butiker.

Den globala räckvidden och kapaciteten för tillverkning gör det möjligt att leverera både stora lokala behov och omfattande roll-outs. HL Display leder utvecklingen i innovativa och hållbara lösningar, som skapar bättre shoppingupplevelse för människor över hela världen.

Med stöd av löpande undersökningar och uppföljningar genom ett NPS-program kommer vi att hjälpa HL Display att upprätthålla ett tydligt kundfokus i organisationen, och inspirera medarbetare med olika kundperspektiv i syfte att skapa hög grad av engagemang.

Vi tackar för visat förtroende!