NPS förbättrade kundupplevelser och starkare kundrelation

NPS - Att växa tillsammans med dina kunder

 

Som experter på NPS hjälper vi dig att få en starkare och mer hållbar relation till dina kunder och medarbetare. 

NPS ökar lojaliteten och förbättrar kundupplevelserna

Affärsutveckling som berikar dina kunder och din verksamhet

NPS® handlar om att växa av egen kraft efter vad som driver kundernas lojalitet. Kundlojaliteten påverkas av vilken relation kunderna har till ditt företag och varumärket samt vilka upplevelser de får vara med om under resans gång. 

För att veta vad som stärker relationen och vilka upplevelser som efterfrågas är det viktigt att lyssna och förstå kunderna. Det gäller att möta kunderna på deras villkor och premisser samt leverera efter deras behov, förväntningar och önskemål. NPS-metoden hjälper dig att konstant ha koll på detta, så att du snabbt och enkelt kan utveckla verksamheten tillsammans med kunderna.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Kunddriven affärsutveckling – för fler glada kunder

NPS och Customer first går hand i hand eftersom NPS-metoden sätter kunden i centrum och du bedriver agil kunddriven affärsutveckling. Vi är Nordens ledande experter på NPS. Med åren har vi hjälpt mängder av verksamheter i CX- och NPS-arbetets alla faser att växa och få riktigt nöjda och glada kunder.

För att nå framgång krävs ett starkt medarbetarengagemang och att medarbetarna förstår att de har en central roll i kundresan. Och inte minst att de på olika sätt bidrar till kundernas upplevelser av verksamheten. Att utbilda, involvera och engagera medarbetarna i NPS-arbetet har blivit en viktig del i vår leverans.

Välkommen att kontakta oss.

Ekonomiskt värde av att arbete med att få fler Promoters och NPS-metoden
 
Bolla NPS-metoden - 1 timmes kostnadsfri rådgivning
 
Dags för NPS-Dagen den 17 oktober
Studie om utmaningar och värden med NPS-arbetet

Delta i ny studie om NPS – få rapport!

Det finns många värden av att jobba med NPS. Men ibland dyker det också upp utmaningar längs vägen. 2021 genomförde vi en större studie med över 80 företag om just detta. Nu är det dags för en uppföljning! 

Med studien vill vi få reda på om det är några specifika utmaningar som man står inför i sitt NPS-arbete samt vilka effekter man upplevt. Kartläggningen görs i form av en undersökning som tar cirka 3-6 minuter att besvara. Den riktar sig till dig som jobbar med NPS inom din verksamhet. Deltagandet är anonymt.

Du som deltar får en resultatrapport och en inbjudan till webinargenomgång som tack för ditt engagemang. Vi hoppas att det ger dig en bra bild av hur ni ligger till med ert NPS-arbete jämfört med andra företag i Sverige. Din input är uppskattad och värdefull för fler.

Klicka här för att komma till NPS-undersökningen.

Kom igång med NPS-arbetet läs mer om metoden
Maxa effekterna av NPS-arbetet
Medarbetare som trivs är lojala

Grym kickback när medarbetare trivs

Glöm inte att det är medarbetarna som gör jobbet och som ska se till att kunderna får den rätta upplevelsen. Det gör det centralt att satsa på att de mår bra. Det kan vi hjälpa dig med, med stöd av metoden eNPS®. Medarbetare som trivs rekommenderar inte bara ditt företag till sin omgivning utan är också:

 • Mer engagerade.
 • Mer produktiva.
 • Mindre sjukskrivna.
 • Mer förändringsbenägna.
 • Måna om att skapa riktigt bra kundupplevelser.

Läs mer om eNPS

Kundupplevelser avgör valet

Kunderna har inte längre pris och produkt som huvudfokus när de väljer vem de vill köpa ifrån. Nu är det kundupplevelser som är avgörande och som differentierar dig från dina konkurrenter. Det gör det än mer centralt att se till att kundupplevelserna blir meningsfulla rakt igenom hela kundresan. 

Här sitter kunderna själva på en stor del av svaret. Har du med dem i utvecklingen är det lättare att prioritera rätt. Med korta avstämningar efter olika touchpoints fångar du deras åsikter. Det ger dig ständig chans till kalibrering, att överträffa förväntan och att vara det självklara valet över tid.

Kolla kundcase

Kundupplevelser avgörande vid val av leverantör
Skräddarsydda undersökningar efter behov

Skräddarsydda tjänster

Vi är helhetsleverantör av NPS-program och undersökningar. Det innebär att vi inte stannar vid att hjälpa dig med genomförandet av undersökningar utan är med hela förändringsresan, så att du verkligen når de mål och syften du är ute efter. Men självklart kan du välja att enbart göra axplock bland våra tjänster.

 • System - enkät, actionhantering & resultatportal
 • Undersökningar - B2B, B2C, medarbetare & marknad
 • Analys & Rapport - för insikt & prioritering
 • Agera & Utveckla - agerande & förvaltning av resultat
 • Engagera - utbilda, involvera & motivera medarbetare
 • Genomföra förändring - Strategi, processer & målstyrning 

Boka webbmöte

Inbjudningar till webinars och event
Registrera dig för nyhetsbrev

Varför välja MarketDirection

Kundcase med Enento Group

”Att vi har kommit så långt i vårt CX/NPS-arbete och lyckats förankra det så väl i organisationen hade inte varit möjligt utan en extern stjärna och partner som vi haft i er.”

Emma Pluntky Martin rekommenderar MarketDirection

Se fler kunder och ta del av kundcase

Enento Group kundlojalitet Customer Management

Några av våra kunder

Några av MarketDirections kunder
kontaktknapp