NPS förbättrade kundupplevelser och starkare kundrelation

Starkt kundfokus med stöd av NPS – väx tillsammans med kunderna

 

Som experter på NPS, CX och kunddriven affärsutveckling hjälper vi dig att få en starkare och mer hållbar kundrelation. Något som lönar sig.

NPS ökar lojaliteten och förbättrar kundupplevelserna

Lojalitet bygger på relation & upplevelser

Konkurrensen att attrahera kunderna är hård idag. För att ligga steget före är det viktigt att ha med sig och växa tillsammans med kunderna. Kundlojaliteten påverkas av vilken relation kunden har till ditt företag och varumärket samt vilka upplevelser de får vara med om över tid. 

För att veta vad som stärker relationen och vilka upplevelser som efterfrågas är det viktigt att lyssna och förstå kunderna. Det gäller att möta kunderna på deras villkor och premisser samt leverera efter deras behov, förväntningar och önskemål.

NPS-metoden (Net Promoter Score) är det effektivaste sättet att ha konstant koll och kontroll på detta. Här kombinerar du CX-arbetet med att mäta styrkan i relation, samla in feedback från olika interaktioner och transaktioner längs kundresan, och utveckla affären med kunden i fokus. 

NPS-Audit Online
Webinardags - Utmaningar att parera inom NPS-arbetet

Kunddriven affärsutveckling när den är som bäst

Med stöd av NPS-metoden får du snabbt och smidigt löpande kundfeedback via olika kanaler. En god chans att lyssna, förstå och agera på kundernas input med andra ord. Det kan vara via undersökningar (strukturerad feedback med kopplad kunddata) eller via till exempel kundrespons från sociala medier, kundservice, hemsida, chattar (ostrukturerad feedback).

En riktigt lyckad kombo är att kombinera "strukturerad " och "ostrukturerad " feedback-inhämtning med AI-stödd text- och samanalysmöjligheter. Det ger tyngd, styrkraft och djup kunskap om kunderna. Du kan snabbt hantera missnöje och nöje, följa med i kundens fotspår och få möjlighet att ligga steget före. Häng med i framtiden. 

Intresserad av våra smarta systemlösningar?

Lyssna och förstå kunden med hjälp av kundfeedback
Kraftfullt och värdefullt att jobba med NPS-metoden

Många vinnare i kundlojalitetsarbetet 

Resultatet från undersökningar och annan kundfeedback samlas i en resultatportal. Där görs djupgående analyser av feedback, data och beteenden utifrån behov med stöd av den senaste tekniken. Genom till exempel korrelationsanalys får du reda på vad som driver kundernas lojalitet och vad som behöver prioriteras i utveckling för att öka den. Du får också stöd i att se ekonomiska effekter av arbetet. 

Processer, workshops och handlingsplaner gör att du effektivt kan agera på resultatet och involvera medarbetarna. När lojalitets- och förändringsarbetet drivs på olika nivåer parallellt (direktuppföljande -, operativ - och strategisknivå), kommer du verkligen att få uppleva vilket genomslag och kraft kunddriven affärsutveckling har. Det är många vinnare i detta – dina kunder, dina medarbetare och din verksamhet. 

Nyfiken på vår unika arbetsmodell?

 

Specialister på området

Vi är Nordens ledande experter på NPS och har stöttat uppdragsgivare runt om i världen i sitt CX-arbete och sin kunddriva affärsutveckling i över 20 år. Med åren som konsulter på området har vi hjälpt mängder av verksamheter inom CX- och NPS-arbetets alla olika områden och faser. Från uppstart till att maxa effekterna och driva igenom hela utvecklingsarbetet.

Vi vet vilka utmaningar som kan dyka upp, hur de undviks och övervinns, och vad som krävs för att få till ett kundcentrerat arbete i absoluta framkant.

Vi är nyfikna på att dela erfarenheter och höra hur ditt företag jobbar med detta, vilka behov ni har och eventuella utmaningar som ni står inför, så hör gärna av dig till oss.

Experter och konsulter inom NPS, Net Promoter Score
Kundcentrerad utveckling

Effektiv arbetsmetodik på så många plan

Med ett starkt actiondrivet lojalitetetsarbete får ditt företag möjlighet att växa effektivt med omtanke om kunden. Du får:

  • Djupare kundinsikter 
  • Tydliga prioriteringar för utveckling utifrån lojalitet 
  • Högre kundfokus i organisationen
  • Förbättrade kundupplevelser 
  • Fler riktigt glada kunder och färre missnöjda
  • Ökad kundrekommendation
  • Minskat kundavhopp (churn)
  • Ökad lönsamhet och tillväxt
  • Engagerade och mer lojala medarbetare
  • Ett riktigt roligt och givande arbetssätt att driva förändring

Ladda ner rapport från vår NPS-studie

Här kan du ladda ner vår NPS-studie – för nya insikter och vägledning! Har effekten på ditt lojalitetsarbetet stagnerat? Stött på en envis utmaning? Tagit del av de fina värdena av att driva förändring utifrån vad som driver kundernas lojalitet? Du är inte ensam i det. Vi har gjort en spännande kartläggning om just utmaningar och vinningar med NPS-arbetet och summerat intressanta findings i en rapport.

I vår rapport hittar du tips på hur du undviker hinder och maximerar fördelarna med kundcentrerad affärsutveckling med hjälp av metoden. Få inspiration till ditt fortsatta arbete med att skapa värdefulla kundupplevelser och hållbara kundrelationer!

Ladda ner resultatrapporten här.

Resultatrapport från NPS-studie - ladda ner här
Våra NPS-tjänster - skräddarsydda efter behov
Om eNPS och medarbetarlojalitet
Ta del av nyhetsbrev
 
Läs mer om vår tjänst NPS-Audit
Följ oss på LinkedIn
 
Anmäl dig till NPS-Nätverket

Sagt om oss

Kommentar om MarketDirection
Kundkommentar
Härlig kundfeedback
Ta del av kundcase

Några av våra kunder

Några av MarketDirections kunder
kontaktknapp