NORDENS LEDANDE KONSULTER PÅ NPS

Vi hjälper dig att förbättra kundupplevelserna och stärka kundlojaliteten - för fler ambassadörer, ökad tillväxt & stabil konkurrenskraft.

NPS-metoden är ett effektivt arbetssätt för företag att växa med hjälp av förbättrade kundupplevelser och ökad kundlojalitet. Är du nyfiken på hur den fungerar?

Står du i startgropen och vill komma igång med ditt NPS-program? Vi hjälper dig till en effektiv start och sätter grunderna för det löpande lojalitetsarbetet.

Är det dags för nästa steg i ert NPS-program för maximal utväxling? Vi ser till att du får fart på förändringsarbetet och når den effekt du är ute efter.

NET PROMOTER SCORE, ATT ÖKA & BEHÅLLA KUNDERNAS LOJALITET

NPS-metoden handlar i grunden om att skapa hållbar organisk tillväxt. Din verksamhet växer tillsammans med kunden genom att utveckla rätt kundupplevelser och stärkt kundrelation. Arbetssättet är välbeprövat, flexibelt och agilt, och levererar resultat både på kort- och långsikt.

Vi är helhetsleverantör av NPS-program, vilket gör att vi kan erbjuda alla eller delar av de tjänster som du är i behov av att få hjälp med.

Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Våra uppdragsgivare finns runt om i världen. Exempel på några av våra uppdragsgivare är Assa Abloy, Tele2 IoT, Toyota, Skanska, TV4, UNICEF och UC.

ÖKAD LOJALITET = ÖKAD TILLVÄXT

Vi är Nordens ledande NPS-experter. Vi har hjälpt många företag att öka sitt kundfokus och rikta verksamhetens förändringsarbete till de verkliga drivkrafterna bakom kundernas lojalitet.

På grund av tydligt utvecklingsfokus på de mest relevanta områdena som bygger lojalitet stärks kundrelationerna, bland annat genom förbättrade kundupplevelser. Dina kunder får det de vill ha, dina medarbetare värdesätter sitt arbete och sin arbetsgivare, och din affär gynnas av resultatet.

EN TRYGG OCH LÖNSAM METOD

Kunderna har inte längre enbart pris och produkt i fokus när de väljer sina leverantörer. Det handlar allt mer om kundupplevelser som kan differentiera dig från dina konkurrenter.

Med NPS-metoden får du bland annat:
  • Fördjupad kunskap om dina kunder
  • Effektivt verktyg för att prioritera rätt utvecklingen
  • Ökat värde för kunden att vara kund hos dig
  • Ökad andel ambassadörer, fler nya kunder
  • Hållbara relationer, minskad churn
  • Stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft
  • Ökad merförsäljning, marginal och tillväxt
  • Medarbetare som trivs och rekommenderar dig som arbetsgivare.

Få en stark och hållbar relation till dina kunder

NPS - BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER, ÖKAD KUNDLOJALITET OCH STÖRRE TILLVÄXT

Bli en riktigt vass och attraktiv arbetsgivare

ENPS - NÖJDA OCH LOJALA MEDARBETARE GRUNDEN TILL ÖKAD KUNDLOJALITET