NORDENS LEDANDE KONSULTER PÅ NPS

Vi hjälper dig att skapa rätt kund- och medarbetarupplevelser och att stärka deras lojalitet för såväl ökad tillväxt som konkurrenskraft.

NPS-metoden är ett effektivt arbetssätt för företag att växa med hjälp av förbättrade kundupplevelser och ökad kundlojalitet. Är du nyfiken på hur den fungerar?

Står du i startgropen och vill komma igång med ditt NPS-program? Vi hjälper dig till en effektiv start och sätter grunderna för det löpande lojalitetsarbetet.

Är det dags för nästa steg i ert NPS-program för maximal utväxling? Vi ser till att du får fart på förändringsarbetet och når den effekt du är ute efter.

Tryggt med fortsatt dialog i OROLIGA TIDER

Vi hjälper många uppdragsgivare med undersökningar kring den rådande corona-krisen. Att lyssna på kunder och medarbetare och fånga upp deras tankar och förhållningssätt i denna turbulenta tid är viktigt. Det ger ökad förståelse, trygghet och vägledning för hur man kan hantera verksamhet och kommunikation i en situation som få av oss har erfarenhet av.

Bara en sak är säker; ingen vet vad som kommer härnäst. Genom att fortsätta dialogen kan vi upptäcka förändrade beteenden och attityder. Det ger en möjlighet att förbereda sig på de förändringar som kommer att krävas i framtiden.

Önskar du hjälp eller vill du ta del av vår rapport om kundundersökningar under covid-19-krisen? Tveka inte att höra av dig.

Analys tips om kundundersökningar under covid 19-krisen

NET PROMOTER SCORE, ATT ÖKA & BEHÅLLA KUNDERNAS LOJALITET

NPS och NPS-metoden handlar i grunden om att skapa hållbar organisk tillväxt. Att växa av egen kraft efter vad som driver kunders och medarbetares lojalitet. Lojaliteten påverkas av vilken relation de har till dig och vilka upplevelser de får vara med om under resans gång.

Därför är det viktigt att löpande lyssna och förstå kunderna och medarbetarna och utveckla verksamheten tillsammans med dem. Då får du svar på vad som behöver förbättras, utvecklas och prioriteras för att skapa trygghet och stärka lojaliteten.

Vi är NPS-experter och helhetsleverantör av NPS-program. Här kan du läsa mer om våra tjänster.

ÖKAD LOJALITET = ÖKAD TILLVÄXT

Vi har hjälpt många företag att öka sitt kundfokus och rikta verksamhetens förändringsarbete till de verkliga drivkrafterna bakom kundernas lojalitet.

På grund av tydligt utvecklingsfokus på de mest relevanta områdena som bygger lojalitet stärks kundrelationerna, bland annat genom förbättrade kundupplevelser.

Dina kunder får det de efterfrågar, dina medarbetare värdesätter sitt arbete och sin arbetsgivare, och din affär gynnas av resultatet.

EN TRYGG OCH LÖNSAM METOD

Kunderna har inte längre enbart pris och produkt i fokus när de väljer sina leverantörer. Det handlar allt mer om kundupplevelser som kan differentiera dig från dina konkurrenter.

Med NPS-metoden får du bland annat:
  • Fördjupad kunskap om dina kunder
  • Effektivt verktyg för att prioritera rätt utvecklingen
  • Ökat värde för kunden att vara kund hos dig
  • Ökad andel ambassadörer, fler nya kunder
  • Hållbara relationer, minskad churn
  • Stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft
  • Ökad merförsäljning, marginal och tillväxt
  • Medarbetare som trivs och rekommenderar dig som arbetsgivare.

Få en stark och hållbar relation till dina kunder

NPS - BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER, ÖKAD KUNDLOJALITET OCH STÖRRE TILLVÄXT

Bli en riktigt vass och attraktiv arbetsgivare

ENPS - NÖJDA OCH LOJALA MEDARBETARE GRUNDEN TILL ÖKAD KUNDLOJALITET