Nordens ledande NPS-konsult

Vi hjälper verksamheter att utveckla kundupplevelser för stärkt kundlojalitet, fler ambassadörer, ökad tillväxt och konkurrenskraft.

NPS-metoden är ett effektivt arbetssätt för företag att växa med hjälp av förbättrade kundupplevelser och ökad kundlojalitet. Är du nyfiken på hur den fungerar?

Står du i startgropen och vill komma igång med ditt NPS-program? Vi hjälper dig till en effektiv start och sätter grunderna för det löpande lojalitetsarbetet.

Är det dags för nästa steg i ert NPS-program för maximal utväxling? Vi ser till att du får fart på förändringsarbetet och når den effekt du är ute efter.

ATT ÖKA & BEHÅLLA KUNDERNAS LOJALITET

Det gäller att ständigt hänga med i svängarna för att få och bevara kundlojalitet, erbjuda rätt kundupplevelser och finnas nära i deras tankar. NPS-metoden är en oerhört värdefull metod att använda för att lyckas med detta. Arbetssättet är välbeprövat, flexibelt och agilt, och levererar resultat både på kort- och långsikt.

Vi är helhetsleverantör av NPS-program, vilket gör att vi kan erbjuda alla eller delar av de tjänster som du är i behov av att få hjälp med. Exempel på tjänster:
 • Genomförande av undersökningar och analys med systemstöd för datainsamling, fritext, actionhantering och resultatpresentation
 • Rådgivning och prioriteringsarbete, strategier och förändringsprocesser
 • Utbildning och engagemang för medarbetare
 • Stöd för close the loop- och root cause processer.
 • Organisationsutveckling och löpande stöd till programansvarig och cross-functional team

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT VÄXA

Vi är Nordens ledande NPS-experter. Genom åren har vi hjälpt många företag att öka sitt kundfokus och att rikta verksamhetens förändringsarbete till de verkliga drivkrafterna bakom kundernas lojalitet.

På grund av tydligt fokus på de mest relevanta utvecklingsområdena som bygger lojalitet stärks kundrelationerna, bland annat genom förbättrade kundupplevelser. Dina kunder får det de vill ha, dina medarbetare värdesätter sitt arbete och sin arbetsgivare, och din affär gynnas av resultatet.

Vi har uppdragsgivare runt om i världen. Exempel på några av våra uppdragsgivare är Assa Abloy, Tele2 IoT, Toyota, Skanska, TV4, UNICEF och UC.

EN TRYGG OCH LÖNSAM METOD

Resultatet av att arbeta strukturerat med NPS-metoden och kundupplevelser genom CX-arbete skapar värde redan från början. Du får bland annat:
 • Fördjupad kunskap om dina kunder
 • Kundupplevelser som är meningsfulla
 • Hållbara relationer, minskad churn
 • Ökad andel ambassadörer, fler nya kunder
 • Stärkt varumärke, ökad konkurrenskraft
 • Ökad merförsäljning, marginal och tillväxt
 • Medarbetare som trivs och rekommenderar dig som arbetsgivare.
Kunderna har inte längre enbart pris och produkt i fokus när de väljer sina leverantörer. Det handlar allt mer om Customer Experience, kundupplevelser, som kan differentiera dig från dina konkurrenter.
NPS - BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER, ÖKAD KUNDLOJALITET OCH större TILLVÄXT

Få en stark och hållbar relation till dina kunder

ENPS - NÖJDA OCH LOJALA MEDARBETARE GRUNDEN TILL ÖKAD KUNDLOJALITET

bli en riktigt vass och attraktiv arbetsgivarE