Om oss – välkommen!

På MarketDirection har vi många års erfarenhet av att hjälpa företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med önskemål om att förbättra kundupplevelsen och öka kundlojaliteten. Vi utvecklar och driver NPS-program, och anpassar tjänsterna utifrån de behov uppdragsgivarna har. Fokus är att slutkunderna inte bara blir nöjda utan ambassadörer för företaget. En ambassadör rekommenderar ditt företag till andra, är villigare att testa på nya tjänster och produkter och stannar gärna kvar som kund över tid.

Vi hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i leverans och förbättrar slutkundernas upplevelse av alla olika delar i kundresan. Samtidigt engagerar och fördjupar vi kundinsikter hos medarbetarna så att det sitter kundtänk i ryggraden hos medarbetarna. Resultatet av arbetet ger möjlighet till ökad lojalitet och ökad tillväxt.

Några av våra uppdragsgivare är AGA, Verisure, Skanska, Vattenfall, Toyota, Linde Group, Vapiano, ATG, Memira, ASSA, C More och SBAB.

Vi är certifierade Net Promoter Experts av grundarna till metoden, Bain & Co samt Satmetrix. I våra lösningar kombinerar vi system och konsulttjänster som är paketerade för såväl verksamheter med mindre som större behov av löpande stöd i sina NPS-program.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om oss eller om du vill ha mer information om NPS-metoden.

Hängivna experter inom NPS

Här kan du se våra olika leveransmoment. De grå fälten visar vår systemplattform, bestående av enkätsystem, fritextanalys, portal- och ärendehanteringssystem.

De gula fälten speglar våra tjänster som hjälper till att verkligen driva förändring – genom rådgivning, struktur, organisation, målarbete, kommunikation, utbildning, uppföljning och inte minst pepping för att involvera och engagera medarbetarna.

NPS-program som driver förändring

Exempel på olika delar i vår leverans:

 • Programplan
 • NPS-strategi
 • Handlingsplaner
 • Analys & Rådgivning

 • NPS-ekonomi

 • Prioritering & Målsättningar

 • Ledarskapsutveckling inom NPS

 • Relationsmätningar

 • Kundupplevelsemätningar

 • Medarbetarundersökningar kopplad till NPS

 • Benchmarkundersökningar

 • Systemplattformar

 • Kundinsiktsportal
 • Ärende/Actionhantering

 • Kundinspirerad företagskultur
 • Kundinsikts-undersökningar medarbetare
 • NPS-utbildningar för olika roller
 • Värdegrundsarbete med lojalitetsperspektiv
 • Workshops & Inspirationsföreläsningar

 • Promoters Live Feed

 • Ambassadörsprogram