Om oss – välkommen!

På MarketDirection har vi många års erfarenhet av att hjälpa företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med önskemål om att förbättra kundupplevelsen och öka kundlojaliteten. Vi är helhetsleverantör av NPS-program och driver dessa program både utifrån medarbetar- och kundperspektiv.

Vi har uppdragsgivare inom B2B och B2C och anpassar tjänsterna utifrån de behov uppdragsgivarna har, ibland enbart rådgivning och strategi, ibland undersökningar, analys och system med portal samt actionhantering, och ibland alla tjänster inom ett NPS-program.

Vi hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i leverans och förbättrar slutkundernas upplevelse av alla olika delar i kundresan. Samtidigt engagerar och fördjupar vi kundinsikter hos medarbetarna så att det sitter kundtänk i ryggraden hos medarbetarna. Resultatet av arbetet ger möjlighet till ökad lojalitet och ökad tillväxt. 

Vi är måna om den personliga integriteten och följer GDPR samt branschregler vid genomförande av undersökningar.

Några av våra uppdragsgivare är AGA, Verisure, Skanska Rental, UC, Toyota, Linde Group, Academic Work, Memira, ASSA ABloy och C More.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om oss eller om du vill ha mer information om NPS-metoden.

Hängivna experter inom NPS

Vi är certifierade Net Promoter Experts av grundarna till metoden, Bain & Co samt Satmetrix. Två av våra medarbetare certifierades redan 2010, som de första svenska konsulterna i metoden. Därefter har flertalet medarbetare certifierat sig. Vi drivs av att kunna skapa värde åt våra uppdragsgivare.

Här kan du se våra olika leveransmoment. De grå fälten visar vår systemplattform, bestående av enkätsystem, fritextanalys, portal- och ärendehanteringssystem.

De gula fälten speglar våra tjänster som hjälper till att verkligen driva förändring – genom rådgivning, struktur, organisation, målarbete, kommunikation, utbildning, uppföljning och inte minst pepping för att engagera medarbetarna.

NPS-program som driver förändring

Några av våra kunder

Kunder till MarketDirection

Exempel på olika delar i vår leverans:

 • Programplan
 • NPS-strategi
 • Handlingsplaner
 • Analys & Rådgivning

 • NPS-ekonomi

 • Prioritering & Målsättningar

 • Ledarskapsutveckling inom NPS

 • Relationsmätningar

 • Kundupplevelsemätningar

 • Medarbetarundersökningar kopplad till NPS

 • Benchmarkundersökningar

 • Systemplattformar

 • Kundinsiktsportal
 • Ärende/Actionhantering

 • Kundinspirerad företagskultur
 • Kundinsikts-undersökningar medarbetare
 • NPS-utbildningar för olika roller
 • Värdegrundsarbete med lojalitetsperspektiv
 • Workshops & Inspirationsföreläsningar

 • Promoters Live Feed

 • Ambassadörsprogram

Medarbetare