NPS - för ökad lojalitet och tillväxt

Öka tillväxten genom ökad lojalitet - med fokus på kunder och NPS

Vi är experter på NPS. Vi hjälper dig att få fler lojala kunder & engagerade medarbetare. Det lönar sig. 

NPS ökar lojaliteten och förbättrar kundupplevelserna

NPS & eNPS stärker lojaliteten hos kunder & medarbetare

NPS®, eNPS® och själva metoden handlar i grunden om att växa av egen kraft efter vad som driver kunders och medarbetares lojalitet. Lojaliteten påverkas av vilken relation de har till ditt företag och varumärket samt vilka upplevelser de får vara med om under resans gång. 

För att veta vad som stärker relationen och skapar rätt upplevelser är det viktigt att regelbundet lyssna och förstå kunderna och medarbetarna. Med stöd av kund- och medarbetarundersökningar får du tryggt beslutsunderlag som visar vad du behöver prioritera för att stärka och bevara lojaliteten samt för att nå företagets mål.

Boka webbmöte

Undersökning om utmaningar med NPS-arbetet - Delta och få en rapport
Att genomföra kundundersökningar under pandemi - Rapport och tips

Att sätta kunden först

Vi på MarketDirection är Nordens ledande experter på NPS. Genom åren har vi hjälpt mängder av verksamheter att sätta kunden först och rikta verksamhetens förändringsarbete till de verkliga drivkrafterna bakom kundernas lojalitet. Vi är en trygg partner som hjälper dig att:  

 • Lyssna & bättre förstå dina kunder.
 • Snabbt vända kunders missnöje till beröm.
 • Öka lojaliteten med stärkt relation & riktigt bra upplevelser.
 • Få dina kunder att tipsa andra om dig.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Ekonomiskt värde av att få fler promoters
Medarbetare som trivs är lojala

Grym kickback när medarbetare trivs

Glöm inte att det är medarbetarna som gör jobbet och som ska se till att kunderna får den rätta upplevelsen. Det gör det centralt att satsa på att de mår bra. Det kan vi hjälpa dig med, med stöd av eNPS-metoden. Medarbetare som trivs rekommenderar inte bara ditt företag till sin omgivning utan är också:

 • Mer engagerade.
 • Mer produktiva.
 • Mindre sjukskrivna.
 • Mer förändringsbenägna.
 • Måna om att skapa riktigt bra kundupplevelser.

Läs mer om eNPS

Kundupplevelser avgör valet

Kunderna har inte längre pris och produkt som huvudfokus när de väljer vem de vill köpa ifrån. Nu är det kundupplevelser som är avgörande och som differentierar dig från dina konkurrenter. Det gör det än mer centralt att se till att kundupplevelserna blir meningsfulla rakt igenom hela kundresan. 

Här sitter kunderna själva på en stor del av svaret. Har du med dem i utvecklingen är det lättare att prioritera rätt. Med korta avstämningar efter olika touchpoints fångar du deras åsikter. Det ger dig ständig chans till kalibrering, att överträffa förväntan och att vara det självklara valet över tid.

Kolla kundcase

Kundupplevelser avgörande vid val av leverantör
Skräddarsydda undersökningar efter behov

Skräddarsydda tjänster

Vi är helhetsleverantör av NPS-program och undersökningar. Det innebär att vi inte stannar vid att hjälpa dig med genomförandet av undersökningar utan är med hela förändringsresan, så att du verkligen når de mål och syften du är ute efter. Du kan välja allt stöd eller göra axplock bland våra tjänster.

 • System - enkät, actionhantering & resultatportal
 • Undersökningar - B2B, B2C, medarbetare & marknad
 • Analys & Rapport - för insikt & prioritering
 • Agera & Utveckla - agerande & förvaltning av resultat
 • Engagera - utbilda, involvera & motivera medarbetare
 • Genomföra förändring - Strategi, processer & målstyrning 

Boka webbmöte

Varför välja MarketDirection

Kundcase med Enento Group

”Att vi har kommit så långt i vårt CX/NPS-arbete och lyckats förankra det så väl i organisationen hade inte varit möjligt utan en extern stjärna och partner som vi haft i er.”

Emma Pluntky Martin rekommenderar MarketDirection

Enento Group kundlojalitet Customer Management
MarketDirection rekommenderas
MarketDirections NPS

Fler kundcase

Tele2 IoT Relationsmätning
Skanska Rental kundcase NPS-program
Toyota Material Handling Transaktionsmätning
Prowash NPS kundundersökning
Vapiano eNPS och NPS
Läkare Utan Gränser kundcase givare
kontaktknapp