Kundens stol Voice of the Customer

Tack för att du delar med dig av dina åsikter

Voice of the Customer

 

HJÄRTLIGT TACK!

Tack för att du är med och tycker till i en undersökning som vi på MarketDirection skickat ut. Vi ser till att dina åsikter och upplevelser förs vidare till den verksamhet du har delat med dig dina åsikter till.

Det innebär att dina åsikter, tillsammans med övriga respondenters, finns med som underlag när verksamheten fattar beslut om förbättrings- och utvecklingsåtgärder. Något vi symboliserar här med en stol som representerar din röst, “Voice of the Customer”, på de möten där besluten fattas baserat på resultatet. När du deltar i en undersökning är du med och bidrar till den aktuella verksamhetens utveckling.

Customer feedback

TRYGGT OCH SÄKERT

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du besvarar en enkät som vi skickat ut.

Utöver att vi följer reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR), följer vi självklart även de branschregler som gäller generellt för undersökningar. Vi håller mycket hög säkerhet och hanterar dina personuppgifter med sekretess.

I de enkätutskick som vi skickar ut framgår det alltid tydligt vem som är avsändare, det vill säga vilken verksamhet det är som står bakom undersökningen.

Där kan du också läsa om hur dina personuppgifter behandlas och övriga villkor som gäller för den specifika undersökningen. Till exempel om ditt deltagande kommer att behandlas anonymt eller inte.

De uppgifter som samlas in kommer inte att användas i marknadsföringssyfte eller säljas.

Det finns alltid tydlig kontaktinformation till verksamheten bakom utskicket och till oss i inbjudan till undersökningen. Om du har några frågor kring undersökningen eller behandlingen av dina personuppgifter kan du enkelt ta kontakt och få svar.

TYP AV PERSONUPPGIFTER

Vi ser till att endast relevanta personuppgifter behandlas i samband med genomförandet av undersökningen. Det innebär att endast nödvändig, och så få personuppgifter som möjligt, behandlas i det enskilda fallet.

I våra undersökningar frågar vi aldrig till exempel efter kontouppgifter eller behandlar känsliga personuppgifter.

 

DU BESTÄMMER SJÄLV!

Självklart är det frivilligt att delta. När du deltar i en undersökning godkänner du den behandling av personuppgifter som du kan läsa om i inbjudan till undersökningen.

Det går alltid att avregistrera sig från framtida undersökningar som skickas från oss på uppdrag av den aktuella verksamheten. Det görs via avregistreringslänken som finns i den enskilda inbjudan till undersökningen.

Du hittar kontaktuppgifter till oss längst ner på denna sida. När du mailar till oss med anledning av en undersökning, underlättar det om du anger den aktuella verksamhetens namn i ämnesraden, då kan vi hjälpa dig snabbare.

Tack för dina åsikter
kontaktknapp