TJÄNSTER FÖR ÖKAD LOJALITET & TILLVÄXT

Helhetsleverantör av NPS-program, NPS-konsult och NPS-expert

HELHETSLEVERANTÖR AV NPS-PROGRAM

Vi erbjuder tjänster som gör att företag kan driva löpande förändring och utveckling i agil anda utifrån kundens villkor och vad som driver dennes lojalitet. Detsamma gäller på medarbetarsidan. Som helhetsleverantör av NPS-program anpassar vi tjänsteutbudet efter de behov du har. Antingen enstaka delar eller hela programmet.

Resultatet av lojalitetsarbetet är att du får lojalare kunder, motiverade och engagerade medarbetare och en verksamhet som kan växa av egen kraft. Här kan du läsa om de olika tjänsterna som ryms inom programmet.

Snabbspolning: Systemlösningar, Undersökningar, Analys & prioriteringar, Agera på resultat, Engagera och involvera medarbetarna, Hur du driver förändring & strategi eller kolla in en samlad bild över våra tjänster.

OLIKA SYSTEMLÖSNINGAR

För att samla in åsikter och erfarenheter från kunder och medarbetare på ett strukturerat och säkert sätt och dessutom snabbt kunna ta action på resultatet, krävs det bra och flexibla system.

Med tre olika nivåer på enkätsystem kopplade till NPS kan du välja system efter de behov du har. Exempel på våra lösningar:

 • Avancerade enkätsystem
 • Avancerad datahantering
 • Användarvänlig portal för resultat
 • Flerspråkig fritext- & sentimentanalys
 • Actionmail för snabbuppföljning
 • Ärendehantering inkl kategorisering

Det går att automatisera processer och integrera systemet med de flesta crm-system som finns.

Helhetsleverantör av NPS-metoden, enkätsystem, kundundersökningar, medarbetarundersökningar
Undersökningar, kundundersökningar, relationsundersökningar, medarbetarundersökningar

OLIKA TYPER AV UNDERSÖKNINGAR

Det gäller att ställa rätt frågor och att använda rätt form av undersökning vid rätt tidpunkt för att det ska ge resultat och genereras värdefullt underlag att jobba vidare med. Här i ligger en del av vår expertis. Vi kan hjälpa dig med alla typer av undersökningar kopplade till ett NPS-program såsom:
 • Relationsmätningar till olika målgrupper
 • Kundupplevelsemätningar av olika kontakter
 • Benchmarkundersökningar
 • Kundpanelsundersökningar
 • Varumärkesundersökningar
 • Fokusgrupper & djupintervjuer
 • Produktutvecklingsundersökningar
 • Kundinsiktsmätningar

I undersökningsprojekten är vi projektledare och ser till att det är frågor för ditt ändamål, vi tar hand om kunddata, administrerar alla utskick, samt ser till att resultatet görs tillgängligt i portal för analys.

TILLGÄNGLIGT RESULTAT FÖR ANALYS

De portallösningar vi har gör att du enkelt och överskådligt kan ta del av resultatet och svaren som kommit in från enkäterna. Portalen gör det lätt att öka förståelsen och kunskapen om målgruppen. Kolla gärna vår demoversion här.

Med lättillgängligt resultat har du alltid uppdaterat underlag inför möten. Något som gör att du kan fatta trygga och faktabaserade beslut utifrån kund- och medarbetarperspektiv.

Vi hjälper till med djupanalyser genom att gå igenom resultatet, göra relevanta segmenteringar, korrelationer och prioriteringsmatriser.

I våra rapporter som vi presenterar på plats har vi även med rekommendationer och ger råd om vilka områden som bör prioriteras att utveckla och förbättra för att öka lojaliteten och tillväxten.
Helhetsleverantör av NPS-program, enkätsystem, analystjänster
Helhetsleverantör av NPS-program, bl a utvecklar lojaliteten - förbättra, agera och förvalta resultat

FÅ RESULTATET ATT GE RESULTAT

Inom detta område är det action som gäller. Du kommer ingen vart om du inte agerar och tar hand om resultatet. Vad vi gör är att ge dig verktyg och vägledning att komma igång med förbättrings- och utvecklingsarbetet. Bland annat genom guidning och utbildning kring:
 • Close the loop - direktuppföljning av kundfeedback
 • Root cause - att gå på djupet av orsaker och hantera detta
 • Kategorisering av återkommande problem & invändningar
 • Upprättande av handlingsplaner och ansvarsfördelning av arbetet
 • Workshops för att få rätt flöde, struktur och process
 • Uppföljningar för att se att planer hålls och arbetet löper på
 • Projektledning & rådgivning

ALLA ÄR EN DEL AV ARBETET & UPPLEVELSEN

En riktigt rolig och viktig del i lojalitetsarbetet är att skapa delaktighet och få alla att förstå sin egen vikt och sitt eget värde i kundresan och betydelsen för kundernas upplevelse av och lojalitet till företaget. Här har vi ett stort batteri av tjänster och lösningar i form av:
 • Online- och offlineutbildningar om NPS
 • Coachning av ledning, cross-functional team etc
 • Workshops & seminarier
 • Spridning av kundinsikter & återkoppling av resultat
 • Pepptjänster som motiverar fortsatt arbete
 • Strukturer & processer som skapar engagemang
Engagera medarbetare - utbilda, involvera, motivera och sprid kunskaper
Helhetsleverantör av NPS-program, bl a tjänster för att driva förändring - med stöd av strategier, processer och målstyrning

DRIVANDE & LÖNSAMT FÖRÄNDRINGSARBETE

För att få ett framgångsrikt lojalitetsarbete krävs det ett bra styre i kombination med god kunskap och erfarenhet av hur NPS-metoden implementeras och drivs. Som specialister kan vi hjälpa dig att leda det strategiska och operativa förändringsarbetet i rätt riktning bland annat med att:
 • Genomföra en statusanalys - nuläge och förutsättningar
 • Vara delaktiga i programplanering och processarbete
 • Ge stöd att få rätt styrteam & interna ambassadörer på plats
 • Ge löpande rådgivning och motivation
 • Guida till relevanta och effektiva målsättningar
 • Ta fram business case, koppla in ekonomisk utveckling
 • Göra uppföljningar och driva förändringsarbetet framåt

INTRESSERAD AV ATT VETA MER OM VÅRA TJÄNSTER?

Hör av dig så kan vi boka in ett möte för att stämma av era behov och förutsättningar, och se på vilka sätt vi kan möta dem.

När du registrerar dina uppgifter kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp din fråga. Vi kommer även att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se. Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Ange dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Online-utbildning om NPS-metoden för ökad förståelse, ökat engagemang och samma grund att utgå från.

Helhetsleverantör av NPS-program

Exempel på tjänster som vi erbjuder

- Strategi & Rådgivning
- Prioritering & målsättningar
- Programplan & processer
- Workshops & seminarier
- Engagemang & pepptjänster
- Utbildning & Coachning
- NPS & eNPS-mätningar
- Upplevelsemätningar
- Benchmarkmätningar
- Analys
- Handlingsplaner för actions
- Actionhantering
- Kunddriven affärsutveckling
- NPS-ekonomi
- Systemplattformar
- Kundinsiktmätningar
- Ambassadörsprogram
- Kundpaneler
- ENKÄTSYSTEM
- RESULTATPORTAL
- CLOSE-THE-LOOP
- Enkäter Online
- Medarbetarenkäter
- KUNDUNDERSÖKNINGAR