Basutbildning inom NPS – online

Vi har tagit fram en online-utbildning som går igenom grunderna och hur man arbetar praktiskt med NPS-metoden – för att öka kundinsikten, öka kundlojaliteten och tillväxten. När den enskilde medarbetaren får insikt i hur denne bidrar till kundupplevelsen och är en del av lojalitetsarbetet är det lättare att skapa en kundfokuserad företagskultur.

Basutbildningen riktar sig till medarbetare som berörs av NPS-arbetet och tar cirka 45 minuter att genomföra. Den består bl a av videopresentationer, reflektionsuppgifter och case. Den är indelad i 8 avsnitt och kan genomföras via dator, ipad och mobil. Det är självklart möjligt att anpassa utbildningen efter era behov! Kolla in mini-briefen om utbildningen här.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Workshops fördjupande NPS-utbildning

Företagsanpassad utbildningsworkshop

Vi håller gärna workshops med frågeställningar och områden som ditt företag önskar få fördjupade kunskaper inom områden som NPS eller löpande transaktionsmätningar. Utbildningen formas efter de behov som din verksamhet har. Ofta inleder vi med en fördjupande föreläsning om NPS och kopplar på workshopsinslag för att få både teori och praktik. Räkna med en halvdag med fikapaus för denna inspirerande utbildningsstund.

Utbildningen ger:

  • Djupare kunskap om NPS-metoden.
  • Framgångsfaktorer och fallgropar att undvika i ditt CX- och lojalitetsarbete.
  • Insikt i hur du mäter, identifierar drivfaktorer.

  • Insikt i hur du tar actions och arbetar med smart loops.

  • Case, inspiration och erfarenhetsutbyte.
  • Grundidéer till en programplan för NPS-arbete för ert företag.

Intresserad av våra utbildningar inom NPS? Kontakta oss gärna!