Utbildningar

Intresserad av våra utbildningar inom NPS? Kontakta oss gärna!

Om du anger dina uppgifter nedan kan vi komma att ta kontakt med dig i efterhand för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se.

Basutbildning inom NPS – online

Vi har tagit fram en online-utbildning som går igenom grunderna och hur man arbetar praktiskt med NPS-metoden. Det är viktigt att få med medarbetarna i arbetet och få dem att förstå att de är med och bidrar till kundupplevelsen, när man vill skapa en kundfokuserad företagskultur och öka lojaliteten. Med samma grundkunskap, förståelse och språk är det lättare att driva förändring.

Basutbildningen riktar sig till alla medarbetare som behöver få baskunskap och förståelse för NPS-metoden. Den tar cirka 45 minuter att genomföra och består bl a av videopresentationer, reflektionsuppgifter och case. Den är indelad i 8 avsnitt och kan genomföras via dator, ipad och mobil. Den finns på svenska och på engelska. Det är självklart möjligt att anpassa utbildningen efter era behov!

Sagt om utbildningen:

 • Bra grundläggande utbildning som var varierande vilket gjorde det lättare att förstå.
 • Alla på företaget borde genomföra denna utbildning så att vi talar ”samma språk”.

 • Positivt att engagemang fick en så stor tyngdpunkt i utbildningen då det är det som kommer göra hela skillnaden – varför mäta om vi inte ska förändra?
 • Väldigt intressant arbetssätt som jag tror kan implementeras väl på företaget där jag jobbar på.
 • Kortfattad men grundlig. Känns som att jag har god förståelse nu.
 • Lagom lång, smidig och pedagogisk.
Workshops fördjupande NPS-utbildning

Företagsanpassad utbildningsworkshop

Vi håller gärna workshops med frågeställningar och områden som ditt företag önskar få fördjupade kunskaper inom områden som NPS eller löpande transaktionsmätningar. Utbildningen formas efter de behov som din verksamhet har. Ofta inleder vi med en fördjupande föreläsning om NPS och kopplar på workshopsinslag för att få både teori och praktik. Räkna med en halvdag med fikapaus för denna inspirerande utbildningsstund.

Utbildningen ger:

 • Djupare kunskap om NPS-metoden.
 • Framgångsfaktorer och fallgropar att undvika i ditt CX- och lojalitetsarbete.
 • Insikt i hur du mäter, identifierar drivfaktorer.

 • Insikt i hur du tar actions och arbetar med smart loops.

 • Case, inspiration och erfarenhetsutbyte.
 • Grundidéer till en programplan för NPS-arbete för ert företag.

Är NPS något för ditt företag?

Ibland är det så att man inte vet om NPS är rätt metod och nyckeltal att använda för sin verksamhet. Då kan det vara skönt att få en inblick i om det kan vara det genom att en utbildningsworkshop om vad NPS innebär, hur det fungerar och vad det kan leda till.

Vi kan komma förbi ditt företag och hålla en introduktionsutbildning om forskningen, grunderna i metodiken och hur ett NPS-program fungerar. Sen är det lättare att fatta beslut om det är rätt eller fel väg att gå för ditt företag. Agendan görs utifrån ditt företags behov och önskemål.

Vägval NPS

Exempel på agenda på en NPS-utbildningsworkshop för företag:

Utbildningsworkshop