Support/Service

Jobbar du med utveckling av support eller service är dessa tjänster extra intressanta för dig.

Uppföljning av service och support

Löpande uppföljningar av kundupplevelse

Genom att följa upp hur servicen och supporten lever upp till kundernas förväntningar och behov, kan du snabbt agera och utveckla verksamheten för att bättre möta dessa. Du stärker samtidigt relationen och får möjlighet att använda resultatet för intern och extern uppföljning. >>>

Ekonomi och NPS

Ekonomi kopplat till lojalare kunder

Det går att koppla finansiella parametrar på de löpande uppföljningarna som görs av support och service. Du kan sedan se i pengar vad som händer om en kund går från att vara negativ, till passiv, till ambassadör för din verksamhet. Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som: direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn. Hög lojalitet driver hållbar tillväxt. >>>

Analys och Rådgivning

Vi hjälper till med analys!

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Det är mycket som inryms i vår analys- och rådgivningsdel. Bland annat sätter vi processer och struktur för genomförandet, upprättar handlingsplaner och tar fram prioriteringsmatriser och statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr lojalitet. >>>

Kundinsiktsportal

Djupanalysera resultatet – Sprid enkelt insikter!

Med en kundinsiktsportal får din verksamhet en samlad överblick och kontroll över resultatet från undersökningarna som görs. Här samlas allt resultat från undersökningar och bakgrundsdata som är viktig för analys.  >>>