Styrelsen/Ledningen

Jobbar du i styrelsen eller ledningen är tjänsterna nedan extra intressanta för dig.

Ekonomi och NPS

Ekonomi kopplat till NPS

NPE visar den finansiella kopplingen av förflyttningar på NPS-skalan. Du kan sedan se i pengar vad som händer om en kund går från att vara negativ, till passiv, till ambassadör etcetera.
Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som: kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn. >>>

Nyttan med NPS

Att växa med kundlojalitet och NPS innebär:

Fler ambassadörer, fler nya kunder,
Ökad kundlivslängd, fler stannar kvar, färre tappas,
Ökad försäljning, merförsäljning
Ökad lönsamhet, bättre marginal
Stärkt konkurrenskraft
Ökad tillväxt
>>>

NPS driver förändring

Helt NPS-program

På MarketDirection har vi många års erfarenhet av att hjälpa företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med önskemål om att förbättra kundupplevelsen och öka kundlojaliteten. Vi utvecklar och driver NPS-program, och anpassar tjänsterna utifrån de behov uppdragsgivarna har. >>>

Analys och Rådgivning

Hur kan man stärka kundlojaliteten?

Vi gör prioriteringsmatriser och genomför statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr kundernas lojalitet för din verksamhet. Det gör det möjligt att prioritera utvecklingen utifrån lojalitetsperspektiv, varmed kundupplevelsen förbättras med målet att behålla och få fler ambassadörer för ert varumärke, era produkter och tjänster. I våra rekommendationer brukar vi ha med operativa, taktiska och strategiska utvecklingsområden och förslag på målsättningar. >>>