Strategi & Rådgivning

Behöver du hjälp att få full fart på ditt lojalitetsarbete?

Att få ökad tillväxt med sitt lojalitetsarbete, går ut på att bevara och få fler lojala kunder. Det kräver att man gör rätt prioriteringar och har ett starkt engagemang. Vi hjälper dig identifiera vad som är viktiga satsningar för ditt företag för att få den effekt som eftersträvas. Det kan vara allt från strategiarbete, ta fram programplaner, processer och struktur för genomförande, till  att få fram rätt sammansättning av styrteam och att skapa medarbetarengagemang.

Strategi, organisation och struktur

För att lyckas med ett NPS-program krävs det att du har en tydlig och realiserbar strategi för förändringsarbetet och genomförandet. Den hjälper vi dig med att ta fram. Genom workshops med din verksamhet går vi igenom var ni befinner er idag och hur ni effektivast kommer framåt. Vi sätter gemensamt en programplan som fungerar som en levande styrplan. Handlingsplaner på detaljnivå gör att utvecklingsarbetet blir konkret, medan processer underlättar och rationaliserar arbetet internt.

Behålla och få fler ambassadörer

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Efter insamling av kundåsikter gör vi analyser och rapporter som ger dig vägledning till fortsatt arbete utifrån ett lojalitetsperspektiv. Bland annat tar vi fram prioriteringsmatriser och genomför statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr lojalitet. Målet är att behålla och skapa fler ambassadörer för ert varumärke, produkter och tjänster.

När man lyckas med att tilltala kunden både rationellt och emotionellt har man byggt upp en riktigt stark relation till kunden. Det är det som är skillnaden mellan att vara en lojal kontra en nöjd kund. Då det vid nöjdhet ofta stannar vid att kunden känner antingen rationellt eller emotionellt för företaget. Hos en ambassadör har du fångat både känslorna.

Rationellt och emotionellt

Utvecklingsområden, handlingsplaner och ekonomi

I våra rekommendationer fokuserar vi på operativa, taktiska och strategiska utvecklingsområden. Vi lyfter även fram områden där ni redan är bra så att ni kan fortsätta göra det som redan påverkar lojaliteten i positiv riktning.

Genom workshops med olika arbetsteam inom ditt företag tar vi fram konkreta handlingsplaner och fördelar ut ansvar på olika roller. Vi kan också finnas med och följa upp och se till att handlingsplanerna efterlevs och deltar gärna på såväl projekt- som ledningsgruppsmöten och ger råd och vägledning.

Ytterligare områden som faller inom analys och rådgivning är att koppla in ekonomi och målsättningar på NPS-arbetet. Vi kan ta fram en ekonomisk modell för din verksamhet så att det går att räkna på effekter av NPS-arbetet. Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn med mera.

Programplan strategi

Skicka gärna en förfrågan om du vill du veta mer om våra analys- och rådgivningstjänster!

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se.