Sälj

Jobbar du med säljutveckling och coachning är dessa tjänster extra intressanta för dig.

Vad driver försäljningen

Få lojalare kunder och förbättra försäljningen!

Med löpande uppföljning av säljmöten och kontakter har din verksamhet mycket att vinna utifrån lojalitetsperspektiv. Det innebär inte bara att du får reda på vad som varit bra och dåligt och kan förbättra och förändra bemötandet och upplevelsen. Det hjälper dig även att coacha dina säljare och ditt säljteam utifrån kundperspektiv. Du fångar upp missnöje och kan snabbt agera för att släcka det. >>>

Ekonomi kopplat till NPS

Ekonomi kopplat till kundlojalitet

Det går att koppla finansiella parametrar på de löpande uppföljningarna som görs. Du kan sedan se i pengar vad som händer om en kund går från att vara negativ, till passiv, till ambassadör för din verksamhet. Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som: direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn. Hög lojalitet driver hållbar tillväxt. >>>

Undersökningar

Få ökad förståelse om kundens upplevelse!

Vi har ett brett utbud av undersökningar som hjälper din verksamhet att få insikt i vad som påverkar kundens upplevelser i kombination med vad som driver lojalitet. >>>

Kundinsiktsportal

Djupanalysera resultatet – Få insikter!

Med en kundinsiktsportal får du en samlad överblick av resultatet från undersökningarna, samtidigt som du får en detaljnivå per säljare. Det ger ett effektivt verktyg för utvecklings- och medarbetarsamtal och teammöten. Du får en tydlig bild om vad som fungerar bra och mindre bra i försäljningen. Och hur förändringar i arbetet leder till förändringar i resultat.  >>>

Analys och Rådgivning

Vi hjälper till med analys och prioriteringar

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Det är mycket som inryms i vår analys- och rådgivningsdel. Vi har lång erfarenhet av att analysera resultat från undersökningar och driva eller föreslå förändringsarbete som leder till nöjdare och lojalare kunder. >>>