NPS-Dagen 2019 10 oktober
NPS-Dagen

NPS-DAGEN 10/10 i STockholm - FULLBOKAT

Nätverksevent med inspiration och erfarenhetsutbyte om kundupplevelser & kundlojalitet kopplat till Net Promoter Score

NPS-Dagen riktar sig till dig som jobbar med NPS-program och kundupplevelser och relationsarbete kopplat till det. Här får du ta del av konkreta case, diskutera frågeställningar och lösningar samt nätverka med likasinnade om hur man kan bredda och lyfta sitt NPS-program.

ÅTERBLICK - VI SUMMERAR DAGEN

DAGENS INNEHÅLL

NPS-Dagen 10 oktober i Stockholm – var en halvdag med inspiration & erfarenhetsutbyte inom NPS, kundlojalitet och kundupplevelser. På scen fanns – bland andra – Sara Mundt-Petersen, Head of Customer Value Management, Digital & Analytics på Telia och Per Lange, internationell talare samt författare. Huvudtema för eftermiddagen var kundupplevelse och förståelse för kundernas drivkrafter som konkurrensmedel.

Sara Mundt-Petersen – en färgstark och mycket uppskattad föreläsare som jobbar som Head of Customer Value Management, Digital & Analytics – B2C och B2B på Telia med fokus på Growth and Loyalty. Sara delade med sig av hur Telia genom olika samarbeten med partners har skapat tillväxt genom att hitta effektiva sätt att stärka och förbättra kundupplevelsen. Något som hon exemplifierade med ett batteri av olika case.

Per Lange – en driven och supererfaren talare som har föreläst världen över plus en prisbelönad författare. Per pratade om vikten av att förstå kundernas drivkrafter för att öka försäljningen. Den moderna försäljningen handlar om att hjälpa kunden att lyckas. Han hjälpte oss att ta reda på hur! med cutting edge-innehåll inom sälj och produktutveckling – båda kopplat till NPS.

Thomas Fuchs, VP Sales & Marketing i Sverige, och Matilda Ånöstam, CX-coordinator Region Northern Europe, båda från AGA – delade med sig om hur de uppnått större effekt från sitt lojalitetsarbete genom att gå från centralt styrande till mer lokala initiativ.

Konferensen blandades av föreläsningar med kortare gruppdiskussioner, där det fanns tid att få reflektera och dela erfarenheter med övriga deltagare. Vi på MarketDirection guidade dig runt dagen och delade med oss av våra erfarenheter och råd inom NPS.

BILDER FRÅN DAGEN

Sara Mundt-Petersen talare på NPS-Dagen
Gruppdiskussioner under nätverkseventet om NPS
Kunden först i lojalitetsarbetet
Fika på Mingelstund
Diskussioner under mingelstunden på NPS-Dagen
Per Lange talare, pratar om Jobs to be Done
Thomas Fuchs och Matilda Ånöstam berättar om att involvera medarbetare
Engagerade deltagare på nätverkseventet om NPS