Olika lösningar kopplade till NPS

Ta hand om missnöjda kunder

Visa omtanke till missnöjda och negativa kunder

-Tack för värdefulla åsikter, hur kan vi hjälpa dig för att bättre möta dina behov?

Kontakta missnöjda kunder genom att koppla på actionhantering. Ta reda på den faktiska orsaken till missnöjet och vänd kunden.

Gå igenom alla kundsvar. För att komma till rätta med missnöje är det bra att kategorisera och sortera kundernas förklaringar efter återkommande och enstaka problem för att ge fördjupat underlag till förbättringsarbete.

När problemen är identifierade, kan de delas in i större och mindre problemområden. De som kräver en strategisk lösning och de som kräver en taktisk eller operativ lösning. Och sedan aktivt jobba med att utveckla och förbättra upplevelsen efter vad som bäst driver lojalitet.

Detractor-hantering är en viktig del i vårt NPS-program.

Ta hand om Ambassadörer

Vårda era Ambassadörer, de är värdefulla.

 • Visa uppskattning för era ambassadörer

 • Etablera ett ambassadörsprogram
 • Ge dem anledning att dela grymma upplevelser, och underlätta spridning
 • Underlätta faktisk rekommendation
 • Förenkla för dem att köpa mer och prova nya produkter/tjänster

 • Ge dem möjlighet att engagera sig

Vi har program för att visa uppskattning och engagera ambassadörer.

Ekonomisk effekt Ambassadörer

NPE visar den finansiella kopplingen av förflyttningar på NPS-skalan

Bland annat kan du se i pengar vad som händer om en kund går från att vara negativ, till passiv, till ambassadör.

Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som: direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn.

Med en räknesnurra går det lätt att se hur ekonomin påverkas om din verksamhet får till exempel 5% fler negativa eller 5% fler ambassadörer. Räkna ut snittomsättningen för en ambassadör, passiv respektive negativ.

Vilken NPE modell stöttar ert business case och företagets affärer bäst?

Med vår tjänst får du business case och ser värdet av NPS-arbetet.

Följ upp kundupplevelser

Många fördelar med löpande utvärderingar av säljmöten:

 • Coaching av säljare och säljteam utifrån kundperspektiv

 • Löpande input till förbättringsarbete

 • Action som fångar upp missnöjda kunder

 • Leads från kunder till nya affärer

 • Ökad kundlojalitet

 • Kunderna uppskattar uppföljning och det upplevs professionellt

Våra löpande uppföljningar av sälj sporrar till fortsatt utveckling.

Service och support

Öka kundlojaliteten genom ökad medarbetarlojalitet

En viktig parameter att jobba med för att öka kundlojaliteten är att jobba med medarbetarlojaliteten. Kundlojalitet och medarbetarlojalitet hör ihop. Trivs inte medarbetarna på arbetet, skiner det igenom i kundupplevelsen. Medarbetarnas lojalitet kan utvecklas genom eNPS-metoden och deras engagemang kan stärkas genom utbildning om hur de påverkar kundlojaliteten och genom att sprida kundinsikter.

 • eNPS-undersökningar, avstämning av medarbetarlojalitet

 • Ta reda på vad som driver medarbetarnas lojalitet

 • Utbilda medarbetarna i NPS-arbetet för ökad förståelse

 • Engagera medarbetarna, så de förstår vad de bidrar med till kundupplevelse

 • Sprid kundinsikter, stärk kundfokuset

 • Peppa medarbetarna och synliggör positiva effekter av arbetet

Vårt eNPS-program omfattar medarbetarundersökningar, utbildningar, spridande av kundinsikter och pepp-tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar!

När du anger dina uppgifter nedan kan vi komma i kontakt med dig för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se.