Välkommen till vårens upplaga av NPS-Dagen!

Dags för vårens NPS-Dag – Onsdagen 11 april, 2018 – Genomfört 😉

Träffa andra som arbetar med NPS och kundlojalitet! Anmäl dig till vårens NPS-Dag 11 april, 2018 och säkra din plats, antalet platser är begränsat och tidigare forum har varit fullsatta.

Priset är 1 750 kr/deltagare, exkl moms.

NPS-Dagen är en del i NPS-Nätverket. Som medlem i nätverket ingår eventet NPS-Dagen. Även om du är med i NPS-Nätverket vill vi att du anmäler dig om du vill gå på NPS-Dagen. Vill du som NPS-Nätverk-medlem ta med en kollega eller vän är priset för denne som en Early bird (som var 1 500 kr/deltagare, exkl moms).

Anmälningsvillkor: Anmälan är bindande. Vid eventuell avbokning ska den vara MarketDirection tillhanda senast den 7 april 2018, i annat fall debiteras hela avgiften. Bokningen kan överlåtas till annan deltagare från samma företag.

Vi tar emot betalning via Swish till 123 143 49 84. Om du betalar via faktura behöver vi dina faktureringsuppgifter också.

Det går inte att anmäla sig längre till NPS-Dagen. Tack för visat intresse!

I vårt forum NPS-Dagen träffas de som arbetar med och har intresse av NPS som metod för att driva lojalitet – att få ta del av konkreta case, diskutera kring olika lösningar inom NPS och nätverka med likasinnade för fortsatt utbyte. Nu är det dags igen! Vårens upplaga går av stapeln den 11 april, 2018. Som vanligt är tiden kl 13-17. Registrering och mingel från 12.30.

Förra gången var det rekordstort intresse, vi avvaktar därför med att ange plats och återkommer med det när vi vet mer om hur många som kommer.

Utöver kundcase från inbjudna talare kommer vi på MarketDirection ge input om senaste trender och inspiration inom olika NPS-områden.

Program:

Mikael Ahlström – Digitaliseringens påverkan på kundlojalitet och lojalitetsarbetet

Mikael är entreprenör och global talare inom innovation och digital transformation, samt grundare och ägare i Hyper Island, Britny, Sprout Park och The Park.

Victoria Preger – Så skapar du internt engagemang kring NPS i organisationen

Victoria är Marknadschef/CMO inom UC-koncernen

Du får ta del av hur UC-koncernen på kort tid arbetat med att bygga kunskap, nyfikenhet och engagemang om kundlojalitet och NPS på alla nivåer. Från att ha infört NPS som nytt KPI på styrelsenivå, till hur detta påverkar en telefonsäljares vardag på ett positivt sätt. Med flera praktiska exempel visar Victoria hur säljchefer, säljare och produktspecialister arbetar med NPS varje dag och hur man tar om hand all feedback från kunder och agerar på den.

Pernilla Brouzell – Medarbetarengagemang och kundlojalitet hänger samman på ett mätbart sätt

Pernilla är NPS-Expert hos MarketDirection

Du får tips och exempel på hur du kan engagera och involvera dina medarbetare för att öka kundlojaliteteten genom ökat medarbetarengagemang. Med utbildning, positiv kundfeedback på interna dashboards i realtid och kundinsiktspridande undersökningar ökar du kunskapen och förståelsen för kunderna – och peppar personalen att skapa fler ambassadörer.

Tid och plats

Datum: onsdagen 11 april 2018
Tid: kl 13.00-17.00
Registrering: kl 12.30
Plats: Hälsingegatan 49, hos The Park, Stockholm
Arrangör: MarketDirection

Kommentarer från deltagare på tidigare NPS-Dagar

Värdefullt med utbyte mellan så olika branscher. Högt i tak och mycket utrymme att ställa frågor och bolla idéer.

Lärorikt att träffa, diskutera med och lyssna på andra som arbetar med NPS. Inspiration som ger energi.

Proffsigt med en bra mix av teori och praktik.

Bra upplägg, med mingel, gruppdiskussioner och även intressanta diskussioner under presentationerna. Många intressanta deltagare också!

Bra mix av case, information, inspiration. Trevlig stämning, öppen atmosfär

Stort intresse för varandras utmaningar och alla vill dela med sig. Bra med dialog och gruppsessioner.

Exempel på tidigare talare:

anna potajallo oriflame

Anna Potajałło
Oriflame

Krister Ekdahl PwC

Krister Ekdahl,
PwC

Talare NPS-dagen

Oddveig Telle,
If

Talare NPS-dagen

Per Hednert,
Memira

Talare NPS-dagen

Frida Göransson,
Memira

Talare NPS-dagen

David Reinerstedt,
Toyota Material Handling

Talare NPS-dagen

Caroline Peterson-Ullstrand,
Dustin

Talare NPS-dagen

Johan Lundberg,
Dustin

Talare NPS-dagen

Linda Nordlund,
Vapiano

Talare NPS-dagen

Anna Karlborg,
Verisure

Talare NPS-dagen

Tomas Yangbyn,
Viaplay

Talare NPS-dagen

Mikaela Frisk,
Viaplay

Talare NPS-dagen

Oscar Bjers,
Apple

Talare NPS-dagen

Dainius Jurevicius,
AGA

Välkommen på NPS-Studiebesök till AGA den 28 mars! – Genomfört 😉

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats!

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden och NPS-program. Varannan gång är det B2B-inriktining och varannan B2C. Denna gång är det B2B som gäller, men det finns många gemensamma nämnare även för dig som arbetar i en B2C-verksamhet.

NPS-Studiebesök AGA

Huvudtema under NPS-Studiebesök hos AGA

NPS och kundinsikter som en integrerad del i arbetet att hitta grundorsaker till problemområden inom verksamheten.

Värdar, datum, tid & plats

Värdar: Anders Rogstedt, Transformation Execution AGA Region Europe North, och Mats Gartz, Change Lead at AGA Gas
Datum: onsdagen den 28 mars
Tid: klockan 15-17
Registrering och fika från 14:45
Plats: AGA, Agavägen 54, Lidingö

Denna gång besöker vi AGA, och gör ett studiebesök i deras lokaler som ligger i det historiska AGA-fabriksområdet på Lidingö. AGAs rötter går tillbaka ända till 1904 och grundar sig på Gustav Daléns uppfinningar. Han är inte bara en av Sveriges fåtal nobelpristagare, utan även den ende pristagare som har skapat en industrigrupp.

AGA är det ledande gasbolaget i Norden och Baltikum. De erbjuder produkter och tjänster för industri- och specialgas samt teknisk support. För konsumenter erbjuder AGA gasol och mineral-vattenprodukter. Inriktningen för detta studiebesök är hur AGA driver sitt NPS-program för att få mer lojala B2B-kunder och en organisation som tänker utifrån kund.

Olika frågeställningar som kommer tas upp:

– Hur identifierar ni kritiska utvecklingsområden i företaget?
– Hur hittar ni grunden i vad som orsakar problemen?
– Hur tar ni in kunden i detta arbete?
– Hur driver ni, som internationellt företag, ett strukturerat utvecklingsarbete?
– Hur går ni från kundinsikter till action och faktisk förändring på kundnivå och strategisk verksamhetsnivå?
– Hur tänker ni kring att involvera, engagera och få med er medarbetarna tåget?

Anmäl ditt intresse för NPS-Studiebesöket här!

NPS-Studiebesöket är ett nätverksevent som ingår i NPS-Nätverket. Antalet platser till NPS-Studiebesöket är begränsade. Är du medlem i NPS-Nätverket så har du förtur till detta event.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*

Teman för vårens Rundabordssamtal

Rundabordssamtal – mindre grupp, för mer djup och spets

Fyra gånger per år ordnar vi Rundabordssamtal där du får möjlighet att i en mindre grupp få träffa andra företag och kontakter som arbetar med NPS för att utbyta erfarenhet. Vi står som samordnare och moderator, men det är du och övriga deltagare som driver diskussionen inom det temaområde som är aktuellt för dagen.

Rundabordssamtal

Anmäl ditt intresse för Rundabordssamtal 1

Tema Att skapa engagemang i organisationen

Datum: torsdagen den 26 april*
Tid: klockan 12-14. Registrering och fika från 11.45
Plats: Upplandsgatan 2B, MarketDirection, Stockholm
Arrangör och moderator: MarketDirection

*Notera att vi har nytt datum för detta event.

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp ditt intresse för Rundabordssamtal om medarbetarengagemang, eller några av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info[at]marketdirection.se.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*

Anmäl ditt intresse för Rundabordssamtal 2

Tema GDPR och NPS (både ur B2B och B2C-perspektiv)

Bollplank Axel Tandberg, en av Sveriges ledande GDPR-jurister

Datum: onsdagen den 9 maj
Tid: klockan 13-15. Registrering och fika från 12.45
Plats: Upplandsgatan 2B, MarketDirection, Stockholm
Arrangör och moderator: MarketDirection

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp ditt intresse för Rundabordssamtal – Tema GDPR & NPS, eller några av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info[at]marketdirection.se.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*