• Nätverkande inom NPS

Bli medlem i NPS-Nätverket – gå på alla våra nätverksträffar

För alla som jobbar med kundlojalitet i allmänhet och NPS i synnerhet, är NPS-Nätverket en källa till mycket inspiration och kunskap. Som medlem i NPS-Nätverket ingår NPS-Dagen, rundabordssamtal, studiebesök, bollplank med NPS-experter och inte minst tillgång till ett omfattande nätverk av människor som brinner för kundlojalitet, CX och NPS. Du hittar information om alla olika nätverksformer nedan.

Nätverkande i olika forum

Planerade aktiviteter

NPS-Dagen, halvdagskonferens 2 ggr/år – Case, mingel och experter

Vår 2018, onsdagen den 11 april
Höst 2018, onsdagen den 10 oktober

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

Vecka 17, torsdagen den 26 april
Engagera medarbetarna – Framgångsfaktorer och fallgropar för ett NPS-program

Vecka 19, torsdagen den 9 maj
GDPR och NPS-program

Vecka 39, torsdagen den 27 september
Effektiva system för att driva NPS-program
Ärendehanteringsmodul, automatisering av utskick, visualisering av data

Vecka 46, torsdagen den 15 november, uppdaterat datum –
NPS och tillväxtstrategier

Obs! Datumen kan komma att ändras

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden och NPS-program. Varierar mellan B2B och B2C-besök.

Inplanerat studie besök

Vecka 49, onsdagen den 24 oktober
Eva Theorell, Customer Advocate på avdelningen CRM & Customer Experience, på ett företag berättar om ”Förändringsresan från att fokusera på produkt till en kund. Svårigheter och insikter på vägen samt hur vi arbetar för att nå vårt mål. Varför vi valde att arbeta med VoC och NPS och hur vi gör det på olika nivåer inom organisationen.”

Lunch med NPS-Expert

Du får en lunch och ett personligt bollplank med en NPS-expert från MarketDirection, där vi kan diskutera kundlojalitet och NPS inom ditt företag.

NPS-Nätverksdialog

Utöver tillfälle till nätverkande i samband med konferenser och event, har du tillgång till löpande utbyte med övriga medlemmar genom nätverket, bland annat genom vår Linked in-grupp.

MarketDirection erbjuder olika forum och möjligheter att interagera med andra företag som använder sig av NPS-metoden för att stärka kundlojaliteten. Nedan hittar du de olika nätverksformerna som ingår i NPS-Nätverket.

Kortfilm om NPS-Dagen

Anmälan till NPS-Nätverket

Ett medlemskap i nätverket för NPS kostar 7 500 kr, exklusive moms. Är ditt företag kund hos MarketDirection kostar ett medlemskap 5 500 kr, exklusive moms.

Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig inom kort och följer upp din anmälan.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*

NPS-dagen

NPS-Dagen – forum för NPS-intresserade för att lära sig mer om att driva förändring med NPS

Två gånger om året genomför vi NPS-Dagen, en gång på våren och en på hösten. NPS-Dagen är vårt forum där de som arbetar med och har intresse av NPS som metod kan träffas för att få ta del av konkreta case, diskutera frågeställningar och lösningar samt nätverka med likasinnade för fortsatt utbyte.

Mycket erfarenheter och inspiration utbyts om NPS-metoden under NPS-Dagen. Eventet pågår en hel eftermiddag, mellan 13-17.  Det är vanligtvis två erfarna föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom två olika NPS-område. Eventet riktar sig både till B2B och B2C. Vi på MarketDirection håller i eventet och är dagens moderator. Vi håller även i gruppdiskussioner och kommer med tips och idéer som bygger på våra erfarenheter som NPS-konsulter. Tanken är att du ska få praktiska tips och råd om hur du kan jobba vidare med NPS på hemmaplan. Och inte minst knyta kontakter med andra som jobbar med NPS.

Anmäl dig till NPS-Dagen här
Rundabordssamtal

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

Det finns ofta ett stort behov för de som arbetar med NPS att kunna träffa andra företag och kontakter som arbetar med NPS för att utbyta erfarenhet även i mindre format än NPS-Dagen. Som en del i NPS-Nätverket finns därför Rundabordssamtal. Den mindre gruppen gör att det är lättare att gå mer på djupet och ämnesområdena är ofta mer nischade. Vi tillhandahåller lokal, lättare förtäring och en moderator som guidar i diskussionen och de ämnen som står på agendan.

Vi står som samordnare, värd och fungerar som moderator, men det är du och övriga deltagare som driver diskussionen. Gruppstorleken varierar men brukar hamna på 8-10 personer.

Rundabordssamtalen pågår normalt i cirka 2 timmar.

NPS-Studiebesök

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Det är både B2B- och B2C-företag som håller i besöken. Vi letar upp olika företag som jobbar med NPS och samordnare ett studiebesök på plats hos ett företag.

Under studiebesöket får du träffa representanter från företaget som jobbar aktivt med NPS-arbetet. Du kommer att få en genomgång hur det företaget utvecklar sin verksamhet genom att satsa på att driva ökad kundlojalitet genom NPS-program. Om du går med i NPS-Nätverket får du möjlighet att hänga med på studiebesöken som kommer.

Läs om tidigare NPS-Studiebesöket här >>>