NPS-Nätverket

Nätverkande i olika forum

Bli medlem i NPS-Nätverket – få tillgång till alla våra nätverksträffar

Ett nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte om upplevelser och lojalitet i allmänhet och NPS i synnerhet.

Om NPS-Nätverket

I takt med att intresset och användandet av NPS-metoden ökar har behovet av att utbyta idéer och erfarenheter bland de som arbetar med NPS blivit större. Det är inte ovanligt att de som jobbar med NPS är ensamma i sin roll i företaget och har behov av externa bollplank och nätverk. Av den anledningen startade vi en nätverkskonferens, NPS-Dagen, 2015.

Intresset för NPS-Dagen är stort, med många deltagare på varje event. När vi såg att det fanns ett utökat behov av att diskutera och kunna gå på djupet inom olika områden av lojalitetsarbetet utvecklade vi NPS-Nätverket. Ett nätverk där medlemmar har möjlighet att träffas mer regelbundet och i varierande former.

Med NPS-Nätverket erbjuder vi olika forum och möjligheter att interagera med andra företag, både B2B och B2C, som använder NPS-metoden för att stärka och utveckla kundlojaliteten och kundupplevelser. Målet är att du ska få inspiration, kunskap och möta andra likasinnade att dela erfarenheter och idéer med.

Exempel på företag som är medlemmar:

AGA, HL Display, ComHem/Tele2, Barncancerfonden, UC/Asiakastieto, Academic Work, Skanska, Verisure och Manpower.

I nätverkspaketet ingår följande nätverksträffar:

NPS-Dagen – konferens med mingel

Halvdagskonferens, vår- och höstträff

Form: Konferens med många deltagare med avsikt att ge övergripande insikter, nya infallsvinklar och inspiration gällande NPS-program, med en agenda som innehåller både praktiska case och teoripass med föreläsare samt gruppdiskussioner och gott om mingelstunder.

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

2-timmarspass, vår- och höstträff

Form: Mindre grupp, mer djup och spets. Diskussioner inom olika förutbestämda områden kring NPS och lojalitet. Deltagande medlemmar står för den huvudsakliga diskussionen och delar med sig av sina erfarenheter, medan vi på MarketDirection fungerar mer som moderator för aktuellt diskussionsområde.

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

2-timmarspass, vår- och höstträff

Form: Mindre grupp, NPS i verkligheten, riktiga case på plats. På ett studiebesök äger träffen rum ute hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Du får höra ett föredrag av värden från aktuellt företag där denne berättar antingen om deras NPS-resa eller ett specifikt område av lojalitetsarbetet, med diskussionsmöjligheter kring frågeställningar som kommer upp under presentationens gång. Vi samordnar och är med på studiebesöken och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

NPS-Ledning – Strategi och NPS Management

2-timmarspass, vårträff

Form: Mindre grupp, forum för deltagare i företagsledande ställning samt den som är NPS-ansvarig på företaget. Representanter med företagsledande ställning och den som ansvarar för NPS-programmet internt får möjlighet att inspireras, dela erfarenheter, insikter, fallgropar och framgångsfaktorer samt frågeställningar om lojalitetsarbetet som dyker upp strategisk nivå.

NPS-Nätverksdialog

Utöver tillfälle till nätverkande i samband med konferenser och event, har du tillgång till löpande utbyte med övriga medlemmar genom nätverket, bland annat genom vår Linked in-grupp.

Kortfilm om NPS-Dagen

Anmälan till NPS-Nätverket

Ett medlemskap i NPS-Nätverket 7 500 kr, exklusive moms. Är ditt företag kund hos MarketDirection kostar ett medlemskap 5 500 kr, exklusive moms.

Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig inom kort och följer upp din anmälan.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*

Vill du ta del av kalendariet för NPS-Nätverket 2019?

Kalendarium-NPS-Natverket

Mejla till johan.rosen[at]marketdirection.se, så ser han till att skicka det till dig.

NPS-dagen

Kommande event – Rundabordssamtal 29 augusti

Den 29 augusti, kl 12-14, är det dags för Rundabordssamtal med alla medlemmar inom NPS-Nätverket.

Samtalstemat för dagen är ”Att utbilda medarbetare och implementera NPS inom fler områden och marknader”.

Diskussionen kommer att handla om hur man kan exportera ett NPS-program till fler delar inom verksamheten och till olika marknader. Hur kan man förpacka best practice-case, utbilda, skapa processer och använda system för att lyckas med utrullningen av program?

Rundabordssamtal är en av nätverksträffarna inom NPS-Nätverket. För att gå på träffen behöver du vara medlem i NPS-Nätverket (ej att sammanblanda med diskussionsforumet NPS-Nätverket Grupp som vi har på LinkedIn).

Är du ännu inte medlem i NPS-Nätverket men är intresserad av att gå kan du anmäla dig här på sidan.

På Rundabordssamtal är det medlemmarna som håller i diskussionen och bollar erfarenheter, utmaningar och lösningar. Vi på MarketDirection fungerar som moderator och delar med oss av exempel.

Datum: Torsdagen den 29 augusti
Tid: 12.00-14.00, registrering och fika från 11.45
Plats: Återkommer med plats!
Övrigt: Vi bjuder på lunch, kaffe/te, frukt

Hoppas att vi ses på eventet!

NPS-dagen

NPS-Dagen – forum för NPS-intresserade för att lära sig mer om att driva förändring med NPS

Två gånger om året genomför vi NPS-Dagen, en gång på våren och en på hösten. NPS-Dagen är vårt forum där de som arbetar med och har intresse av NPS som metod kan träffas för att få ta del av konkreta case, diskutera frågeställningar och lösningar samt nätverka med likasinnade för fortsatt utbyte.

Mycket erfarenheter och inspiration utbyts om NPS-metoden under NPS-Dagen. Eventet pågår en hel eftermiddag, mellan 13-17.  Det är vanligtvis två erfarna föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom två olika NPS-område. Eventet riktar sig både till B2B och B2C. Vi på MarketDirection håller i eventet och är dagens moderator. Vi håller även i gruppdiskussioner och kommer med tips och idéer som bygger på våra erfarenheter som NPS-konsulter. Tanken är att du ska få praktiska tips och råd om hur du kan jobba vidare med NPS på hemmaplan. Och inte minst knyta kontakter med andra som jobbar med NPS.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

Det finns ofta ett stort behov för de som arbetar med NPS att kunna träffa andra företag och kontakter som arbetar med NPS för att utbyta erfarenhet även i mindre format än NPS-Dagen. Som en del i NPS-Nätverket finns därför Rundabordssamtal. Den mindre gruppen gör att det är lättare att gå mer på djupet och ämnesområdena är ofta mer nischade. Vi tillhandahåller lokal, lättare förtäring och en moderator som guidar i diskussionen och de ämnen som står på agendan.

Vi står som samordnare, värd och fungerar som moderator, men det är du och övriga deltagare som driver diskussionen. Gruppstorleken varierar men brukar hamna på 8-10 personer.

Rundabordssamtalen pågår normalt i cirka 2 timmar.

NPS-Studiebesök

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Det är både B2B- och B2C-företag som håller i besöken. Vi letar upp olika företag som jobbar med NPS och samordnare ett studiebesök på plats hos ett företag.

Under studiebesöket får du träffa representanter från företaget som jobbar aktivt med NPS-arbetet. Du kommer att få en genomgång hur det företaget utvecklar sin verksamhet genom att satsa på att driva ökad kundlojalitet genom NPS-program. Om du går med i NPS-Nätverket får du möjlighet att hänga med på studiebesöken som kommer.

Läs om tidigare NPS-Studiebesöket här >>>

NPS-Studiebesök

NPS-Ledning – Forum för NPS-ansvariga och deltagare i företagsledande ställning

Detta är en nyhet i vårt utbud för nätverksträffande. Vid ett tillfälle per år kommer det att finnas möjlighet för de som håller i de strategiska besluten av ett NPS-program att träffa andra i företagsledande ställning för att diskutera och få input om olika sätt att utveckla ett NPS-program. Den som är NPS-ansvarig internt hos företaget deltar på mötet med sina sakkunskaper om det fortlöpande lojalitetsarbetet.

Vi samordnare nätverksträffen, är moderator för mötet och delar med oss av vår expertis.