NPS-Nätverket

Nätverkande i olika forum

Bli medlem i NPS-Nätverket – få tillgång till alla våra nätverksträffar

Ett nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte om upplevelser och lojalitet i allmänhet och NPS i synnerhet.

Om NPS-Nätverket

I takt med att intresset och användandet av NPS-metoden ökar har behovet av att utbyta idéer och erfarenheter bland de som arbetar med NPS blivit större. Det är inte ovanligt att de som jobbar med NPS är ensamma i sin roll i företaget och har behov av externa bollplank och nätverk. Av den anledningen startade vi en nätverkskonferens, NPS-Dagen, 2015.

Intresset för NPS-Dagen är stort, med många deltagare på varje event. När vi såg att det fanns ett utökat behov av att diskutera och kunna gå på djupet inom olika områden av lojalitetsarbetet utvecklade vi NPS-Nätverket. Ett nätverk där medlemmar har möjlighet att träffas mer regelbundet och i varierande former.

Med NPS-Nätverket erbjuder vi olika forum och möjligheter att interagera med andra företag, både B2B och B2C, som använder NPS-metoden för att stärka och utveckla kundlojaliteten och kundupplevelser. Målet är att du ska få inspiration, kunskap och möta andra likasinnade att dela erfarenheter och idéer med.

Exempel på företag som är medlemmar:

AGA, HL Display, ComHem/Tele2, Barncancerfonden, UC/Asiakastieto, Academic Work, Skanska, Verisure och Manpower.

I nätverkspaketet ingår följande nätverksträffar:

NPS-Dagen – konferens med mingel

Halvdagskonferens, vår- och höstträff

Form: Konferens med många deltagare med avsikt att ge övergripande insikter, nya infallsvinklar och inspiration gällande NPS-program, med en agenda som innehåller både praktiska case och teoripass med föreläsare samt gruppdiskussioner och gott om mingelstunder.

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

2-timmarspass, vår- och höstträff

Form: Mindre grupp, mer djup och spets. Diskussioner inom olika förutbestämda områden kring NPS och lojalitet. Deltagande medlemmar står för den huvudsakliga diskussionen och delar med sig av sina erfarenheter, medan vi på MarketDirection fungerar mer som moderator för aktuellt diskussionsområde.

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

2-timmarspass, vår- och höstträff

Form: Mindre grupp, NPS i verkligheten, riktiga case på plats. På ett studiebesök äger träffen rum ute hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Du får höra ett föredrag av värden från aktuellt företag där denne berättar antingen om deras NPS-resa eller ett specifikt område av lojalitetsarbetet, med diskussionsmöjligheter kring frågeställningar som kommer upp under presentationens gång. Vi samordnar och är med på studiebesöken och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

NPS-Ledning – Strategi och NPS Management

2-timmarspass, vårträff

Form: Mindre grupp, forum för deltagare i företagsledande ställning samt den som är NPS-ansvarig på företaget. Representanter med företagsledande ställning och den som ansvarar för NPS-programmet internt får möjlighet att inspireras, dela erfarenheter, insikter, fallgropar och framgångsfaktorer samt frågeställningar om lojalitetsarbetet som dyker upp strategisk nivå.

NPS-Nätverksdialog

Utöver tillfälle till nätverkande i samband med konferenser och event, har du tillgång till löpande utbyte med övriga medlemmar genom nätverket, bland annat genom vår Linked in-grupp.

Kortfilm om NPS-Dagen

Anmälan till NPS-Nätverket

Ett medlemskap i NPS-Nätverket 7 500 kr, exklusive moms. Är ditt företag kund hos MarketDirection kostar ett medlemskap 5 500 kr, exklusive moms.

Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig inom kort och följer upp din anmälan.

För- och efternamn*

Företag*

Telefon*

E-post*

Vill du ta del av kalendariet för NPS-Nätverket 2019?

Kalendarium-NPS-Natverket

Mejla till nina[at]marketdirection.se, så ser hon till att skicka det till dig.

NPS-dagen

Kommande event – NPS-Studiebesök 7 november

Den 7 november, kl 15-17,  är det dags för NPS-Studiebesök hos UC med medlemmarna inom NPS-Nätverket.

Temat för dagen: ”Att involvera och engagera verksamhet och medarbetare inom lojalitetsarbetet”.

Värd: Victoria Preger, Director, Marketing and Communication Nordic, och Emma Martin, Marketing Manager, båda på UC inom Asiakastieto Group är värdar för det kommande NPS-Studiebesöket, som är en nätverksträff inom NPS-Nätverket.

NPS-Studiebesök hos UC

Victoria och Emma kommer att berätta om hur de fått med sig organisationen i lojalitetsarbetet. En resa som startade 2016. Successivt har fler och fler från alla olika avdelningar ökat sitt intresse för arbetet, plus att de tar ansvar och action på det resultat och den feed-back som kommer fram i de undersökningar som görs.

Under studiebesöket kommer de bland annat att gå in på hur de:
– byggt upp och jobbar med sitt cross-functional team,
– satsar på internutbildning för ökad kunskap och förståelse av arbetet
– skapar engagemang och nyfikenhet kring kundinsikter och kundupplevelser

Som vanligt är det också tid för diskussion och erfarenhetsutbyte med de andra medlemmarna och oss från MarketDirection.

Det blir en grym eftermiddag med andra ord!

Datum: Torsdagen den 7 november
Tid: 15.00-17.00, registrering och fika från 14.45
Plats: Hos UC på Årstaängsvägen 21B, Stockholm
Kartlänk till adress: Hitta hit

Du som är medlem i NPS-Nätverket mejlar din anmälan till nina[at]marketdirection.se. Är du ännu inte medlem i NPS-Nätverket, men är intresserad av att gå? Då kan du anmäla ditt intresse för nätverket här på sidan.

Hoppas att vi ses på eventet!

NPS-dagen

NPS-Dagen – forum för NPS-intresserade för att lära sig mer om att driva förändring med NPS

Två gånger om året genomför vi NPS-Dagen, en gång på våren och en på hösten. NPS-Dagen är vårt forum där de som arbetar med och har intresse av NPS som metod kan träffas för att få ta del av konkreta case, diskutera frågeställningar och lösningar samt nätverka med likasinnade för fortsatt utbyte.

Mycket erfarenheter och inspiration utbyts om NPS-metoden under NPS-Dagen. Eventet pågår en hel eftermiddag, mellan 13-17.  Det är vanligtvis två erfarna föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom två olika NPS-område. Eventet riktar sig både till B2B och B2C. Vi på MarketDirection håller i eventet och är dagens moderator. Vi håller även i gruppdiskussioner och kommer med tips och idéer som bygger på våra erfarenheter som NPS-konsulter. Tanken är att du ska få praktiska tips och råd om hur du kan jobba vidare med NPS på hemmaplan. Och inte minst knyta kontakter med andra som jobbar med NPS.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal – mindre grupp, mer djup och spets

Det finns ofta ett stort behov för de som arbetar med NPS att kunna träffa andra företag och kontakter som arbetar med NPS för att utbyta erfarenhet även i mindre format än NPS-Dagen. Som en del i NPS-Nätverket finns därför Rundabordssamtal. Den mindre gruppen gör att det är lättare att gå mer på djupet och ämnesområdena är ofta mer nischade. Vi tillhandahåller lokal, lättare förtäring och en moderator som guidar i diskussionen och de ämnen som står på agendan.

Vi står som samordnare, värd och fungerar som moderator, men det är du och övriga deltagare som driver diskussionen. Gruppstorleken varierar men brukar hamna på 8-10 personer.

Rundabordssamtalen pågår normalt i cirka 2 timmar.

NPS-Studiebesök

NPS-Studiebesök – NPS i verkligheten, riktiga case på plats

En gång per kvartal anordnar vi studiebesök hos ett företag som arbetar med NPS-metoden. Det är både B2B- och B2C-företag som håller i besöken. Vi letar upp olika företag som jobbar med NPS och samordnare ett studiebesök på plats hos ett företag.

Under studiebesöket får du träffa representanter från företaget som jobbar aktivt med NPS-arbetet. Du kommer att få en genomgång hur det företaget utvecklar sin verksamhet genom att satsa på att driva ökad kundlojalitet genom NPS-program. Om du går med i NPS-Nätverket får du möjlighet att hänga med på studiebesöken som kommer.

Läs om tidigare NPS-Studiebesöket här >>>

NPS-Studiebesök

NPS-Ledning – Forum för NPS-ansvariga och deltagare i företagsledande ställning

Detta är en nyhet i vårt utbud för nätverksträffande. Vid ett tillfälle per år kommer det att finnas möjlighet för de som håller i de strategiska besluten av ett NPS-program att träffa andra i företagsledande ställning för att diskutera och få input om olika sätt att utveckla ett NPS-program. Den som är NPS-ansvarig internt hos företaget deltar på mötet med sina sakkunskaper om det fortlöpande lojalitetsarbetet.

Vi samordnare nätverksträffen, är moderator för mötet och delar med oss av vår expertis.