Medarbetarundersökningar (eNPS)

Undersökningar med fokus på ökad medarbetarlojalitet

Hur kan du jobba för att öka medarbetarnas lojalitet, få medarbetarna att stanna kvar över tid, att engagera sig lite extra och känna starkare för ditt företag? Och dessutom rekommendera ditt företag till andra? Fråga dina medarbetare och få djupare insikt i hur verksamheten och deras arbetssituation kan utvecklas och förbättras med medarbetarnas stöd, med målet att stärka deras förtroende och öka deras engagemang samt lojalitet. Vi hjälper dig gärna att ta reda på hur dina medarbetare trivs på jobbet och vad som driver deras lojalitet till dig som arbetsgivare samt vad som behöver göras för att nå målen.

Lojalitetsgraden (eNPS-värdet) hos medarbetarna fås fram genom att fråga hur sannolikt det är att dina medarbetare rekommenderar ditt företag som arbetsgivare till en annan. Men det räcker inte med en fråga för att få svar på vad som behöver förändras. Genom att göra korrelationer av olika faktorer som påverkar en medarbetares arbetssituation med lojalitetsfrågan är det möjligt att driva förändring utifrån vad som ökar medarbetarlojaliteten.

Medarbetarundersökningar
Glad-och-lojal-medarbetare

Som experter på just eNPS stämmer vi av:

 • hur medarbetarna upplever dig som arbetsgivare

 • hur de upplever sin arbetssituation

 • vad som behöver göras för förbättringar

 • vad som fungerar bra redan idag

 • i vilken utsträckning de kan tänka sig att rekommendera ditt företag som arbetsgivare

 • vilka prioriterade åtgärder som behöver göras för att få fler att bli medarbetarambassadörer för ditt företag.

eNPS case Vapiano
Lojalitetspodden om eNPS

Medarbetarlojalitet & kundlojalitet hänger ihop

Resultat från mängder av mätningar har visat att trivs inte medarbetarna på arbetet, återspeglar sig det i kundernas lojalitet. Och tvärtom.

Vill du ha ökad kundlojalitet behöver du ha medarbetarna med dig. De företag som har hög medarbetarlojalitet har också högre kundlojalitet. Därför är det en stor fördel att jobba parallellt med att stärka medarbetarnas insikter om kunderna och få dem att förstå hur viktiga de är för kundernas upplevelse.

Exempel på hur vi jobbar här är att:

 • engagera medarbetarna att förstå och lära känna kunderna

 • mäta medarbetarnas kunskap och förståelse för kunderna

 • visa hur medarbetarna bidrar till kundernas känsla för företaget och kundupplevelsen

 • sprida kundinsikter & stärka kundfokuset

 • peppa medarbetarna & synliggöra positiva effekter av arbetet.

Ta gärna del av några tips om eNPS!

Allt fler företag och organisationer väljer att implementera NPS-metodiken i medarbetarundersökningar med syftet att identifiera och förstå drivkrafterna till medarbetares engagemang och framtida lojalitet. Här hittar du några viktiga punkter att diskutera kring innan du sätter igång ditt eNPS arbete, samt exempel på en del av de frågor som en eNPS-undersökning kan innehålla.

Tips om eNPS-undersökningar

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med medarbetarundersökningar? Kontakta oss gärna!

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se.