Kunskapsdelning – Tips, checklistor

Här kan du ta del av tips och checklistor om hur du kan driva vidare ditt NPS-program och lojalitetsarbetet.

Mall – Programplan för NPS-program

Infoblad om eNPS

Checklista – GDPR-anpassning av NPS-program