Kundinsiktsportal

Kundinsiktsportal

Att ha en kundinsiktsportal

Med en kundinsiktsportal får din verksamhet en samlad överblick och kontroll över resultatet från de undersökningar som görs. Här samlas allt resultat från undersökningar och CRM-data som är viktiga för analys. Det går att jämföra och följa resultat över tid och se hur förändringar som genomförts påverkar kundernas lojalitet. Du kan följa nyckeltal som NPS och andra värdeparametrar som är viktiga för din verksamhet.

När du har allt resultat på ett och samma ställe skapas kontinuitet, fler får tillgång till resultatet och det går inte förlorat om en medarbetare slutar. Utöver det översiktliga resultatet som fås, går det att göra djupa analyser och se samband över olika målgrupper eller bakgrundsdata. Det går också att göra korrelationer för att se vad som driver ekonomi och lojalitet bäst.

Ärendehantering och korrelationsanalyser

Det går att koppla på ytterligare ett effektivt verktyg till portalen genom att lägga till funktionen ärendehantering. Det bidrar till ett strukturerat arbetssätt för att genomföra uppföljningssamtal, kategorisera löpande åtgärder och effektivisera det interna arbetet.

Med hjälp av insiktsportalen går det att hitta mönster och förstå vad i kundupplevelsen som leder till att vissa kunder blir ambassadörer och andra är negativa. Med denna förståelse kan förbättringsområden identifieras och åtgärdas för att bättre möta kundens förväntningar, behov och önskemål utifrån ett lojalitetsperspektiv.

Med korrelationsanalyser får du reda på vad som driver kundlojalitet och kan fastställa vad verksamheten behöver satsa på, på kort- och långsikt, och därmed lättare prioritera arbetet som krävs för att flytta kunderna uppåt på lojalitetsskalan.

Personuppgifter

Mätbara ekonomiska effekter

En del i analysen är de ekonomiska effekterna av lojalitetsarbetet. Hur skiljer sig t ex kundlivslängden mellan de olika lojalitetsgrupperna? Hur skiljer sig de olika lojalitetsgruppernas inköpsvolymer och inköpsvilja? Hur påverkas ekonomin om man lyckas öka andelen ambassadörer och minska andelen negativa? Vilka positiva effekter får det för företaget och vad behöver göras för att genomföra det arbetet?

Är du intresserad av att veta mer om Kundinsiktsportalen? Kontakta oss gärna!

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr[at]marketdirection.se.

Nyfiken på hur Kundinsiktsportalen kan se ut?

Testa vår demo  nedan och få en känsla av hur det är att ha en Kundinsiktsportal.

Demo Kundinsiktsportalen

Har du redan tillgång till resultatportal?

Logga in här:

Logga in