NPS White Paper

Net Promoter Score utvecklades som ett mätetal och en metod i USA under början av 2000-talet. Bakom NPS står Bain & Co och Satmetrix som tillsammans bedrev ett forskningsprojekt för att hitta ett alternativ till traditionella kundnöjdhetsundersökningar.
Genom att testa olika typer av frågeställningar mot olika kundgrupper för många företag i olika branscher kunde Bain & Co och Satmetrix identifiera rekommendationsvilja som en stark indikator för kundlojalitet. Inte bara i nutid, utan även framåt i tiden.
Vidare kunde man bevisa att en hög andel ambassadörer för ett företag är kopplat till högre tillväxttakt jämfört med konkurrenterna i branschen, och ta fram modeller för att räkna på ekonomin kring ambassadörer och verkligt lojala kunder.

Läs mer i det White Paper som ligger till grund för NPS som mätetal och metod. Fyll i dina uppgifter i formuläret här intill så skickar vi det till dig.

Beställ informationen om NPS här:

NPS White Paper

NPS White Paper

Namn

E-post