Ekonomi

Jobbar du med ekonomi och vill se hur lojalitet påverkar den, kolla in dessa tjänster.

Nyttan med NPS-program

Att växa med kundlojalitet och NPS innebär:

Fler ambassadörer, fler nya kunder,
Ökad kundlivslängd, fler stannar kvar, färre tappas,
Ökad försäljning, merförsäljning
Ökad lönsamhet, bättre marginal
Stärkt konkurrenskraft
Ökad tillväxt
>>>

Ekonomi och NPS

Ekonomi kopplat till kundlojalitet

Det går att koppla finansiella parametrar på de löpande undersökningar som görs. Du kan sedan se i pengar vad som händer om en kund går från att vara negativ, till passiv, till ambassadör för din verksamhet. Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som: direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn. Hög lojalitet driver hållbar tillväxt. >>>

NPS-program för förändring

Helt NPS-program

På MarketDirection har vi många års erfarenhet av att hjälpa företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med önskemål om att förbättra kundupplevelsen och öka kundlojaliteten. Vi utvecklar och driver NPS-program, och anpassar tjänsterna utifrån de behov uppdragsgivarna har. >>>

Undersökningar

Få ökad förståelse om kundens upplevelse!

Vi har en bred erfarenhet av undersökningar som hjälper din verksamhet att få insikt i vad som påverkar kundens upplevelser i kombination med vad som driver lojalitet. >>>

Kundinsiktsportal

Djupanalysera resultatet – Få insikter!

Med en kundinsiktsportal får din verksamhet en samlad överblick och kontroll över resultatet från undersökningarna som görs. Här samlas allt resultat från undersökningar och bakgrundsdata som är viktig för analys.  >>>

Analys och Rådgivning

Vi hjälper till med analys och NPS-program!

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Det är mycket som inryms i vår analys- och rådgivningsdel. Bland annat sätter vi processer och struktur för genomförandet, upprättar handlingsplaner och tar fram prioriteringsmatriser och statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr lojalitet. >>>