CRM/CX

Jobbar du med kundrelations- och upplevelsefrågor är dessa tjänster extra intressanta för dig.

Undersökningar

Få ökad förståelse om kundens upplevelse!

Vi har en bred erfarenhet av undersökningar som hjälper din verksamhet att få insikt i vad som påverkar kundens upplevelser i kombination med vad som driver lojalitet. En övergripande relationsundersökning kombineras vanligtvis med löpande uppföljningar av kundkontakter. >>>

Kundinsiktsportal

Djupanalysera resultatet – Få insikter!

Med en kundinsiktsportal får din verksamhet en samlad överblick och kontroll över resultatet från undersökningarna som görs. Här samlas allt resultat från undersökningar och bakgrundsdata som är viktig för analys. Det är enkelt att ta ut rapporter och sprida insikter inom organisationen.  >>>

Analys och Rådgivning

Hur får man mer lojala kunder?

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Vi hjälper till att sätta processer, bidrar med struktur för genomförandet, upprättar handlingsplaner och tar fram prioriteringsmatriser och statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr och leder till ökad lojalitet.>>>

Minska antalet missnöjda kunder

Visa omtanke om missnöjda kunder!

Kontakta missnöjda kunder genom att koppla på actionhantering. Ta reda på den faktiska orsaken till missnöjet och vänd kunden. Gå igenom alla kundsvar. För att komma till rätta med missnöje är det bra att kategorisera och sortera kundernas förklaringar efter återkommande och enstaka problem för att ge fördjupat underlag till förbättringsarbete. >>>

Vårda ambassadörerna

Vårda era ambassadörer, de är värdefulla!

Visa uppskattning för era ambassadörer
Etablera ett ambassadörsprogram
Ge dem anledning att dela grymma upplevelser, och underlätta spridning
Underlätta faktisk rekommendation
Förenkla för dem att köpa mer och prova nya produkter/tjänster
>>>

Utbilda medarbetarna

Engagera och utbilda dina medarbetare!

Det är oerhört viktigt att ha med sig sina medarbetare och öka förståelsen om kunden. Att få dem att förstå att deras arbete är en viktig del för kundupplevelsen. Vår online-utbildning är ett sätt att påskynda företagskulturarbetet. Våra workshops och speglande undersökningar är ett annat sätt som ökar insikter och driver engagemang. >>>