Analys/Marknad

Jobbar du med analys- och marknadsfrågor är dessa tjänster extra intressanta för dig.

Undersökningar

Få ökad förståelse om kundens upplevelse!

Vi har bred erfarenhet av undersökningar som hjälper din verksamhet att få insikt i vad som påverkar kundens upplevelser i kombination med vad som driver lojalitet. Vi erbjuder även NPS-undersökningar riktade till medarbetare för att stämma av och utveckla medarbetarnas lojalitet till verksamhet.  >>>

Kundinsiktsportal

Djupanalysera resultatet – Få insikter!

Med en kundinsiktsportal får din verksamhet en samlad överblick och kontroll över resultatet från undersökningarna som görs. Här samlas allt resultat från undersökningar och bakgrundsdata som är viktig för analys. Det är enkelt att ta ut rapporter och sprida insikter inom organisationen.  >>>

Analys och Rådgivning

Vi hjälper till med analys och NPS-program

Det är mycket som inryms i vår analys- och rådgivningsdel så att ni effektivt kan agera på resultatet. Bland annat tar vi fram processer och struktur för genomförandet, upprättar handlingsplaner och tar fram prioriteringsmatriser och statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr lojalitet.  >>>

Ekonomi kopplat till NPS

Ekonomi kopplat till kundlojalitet

En del i analysen är de ekonomiska effekterna av lojalitetsarbetet. Hur skiljer sig t ex kundlivslängden mellan de olika lojalitetsgrupperna? Hur skiljer sig de olika lojalitetsgruppernas inköpsvolymer och inköpsvilja? Hur påverkas ekonomin om man lyckas öka andelen ambassadörer och minska andelen negativa? Vilka positiva effekter får det för företaget och vad behöver göras för att genomföra det arbetet? Läs mer om ekonomi kopplat till NPS. >>>