Det är mycket som ryms inom vår analys och rådgivning

Detta är kärnan i ett NPS-program. Vi hjälper till med att hitta en lämplig organisation inom din verksamhet för NPS-arbetet och vi tar fram processer och struktur för genomförandet, så att lojalitetsarbetet kan flyta på effektivt.

Behålla och få fler ambassadörer

Resultatet från undersökningarna är till för att användas och ageras på! Efter insamling av kundåsikter gör vi analyser och rapporter som ger dig vägledning till fortsatt arbete utifrån ett lojalitetsperspektiv. Bland annat tar vi fram prioriteringsmatriser och genomför statistiska korrelationsanalyser för att hitta de avgörande faktorerna som styr lojalitet. Målet är att behålla och skapa fler ambassadörer för ert varumärke, produkter och tjänster.

När man lyckas med att tilltala kunden både rationellt och emotionellt har man byggt upp en riktigt stark relation till kunden. Det är det som är skillnaden mellan att vara en lojal kontra en nöjd kund. Då det vid nöjdhet ofta stannar vid att kunden känner antingen rationellt eller emotionellt för företaget. Hos en ambassadör har du fångat både känslorna.

Rationellt och emotionellt

Utvecklingsområden, handlingsplaner och ekonomi

I våra rekommendationer fokuserar vi på operativa, taktiska och strategiska utvecklingsområden. Vi lyfter även fram områden där ni redan är bra så att ni kan fortsätta göra det som redan påverkar lojaliteten i positiv riktning.

Genom workshops med olika arbetsteam inom ditt företag tar vi fram konkreta handlingsplaner och fördelar ut ansvar på olika roller. Vi kan också finnas med och följa upp och se till att handlingsplanerna efterlevs och deltar gärna på såväl projekt- som ledningsgruppsmöten och ger råd och vägledning.

Ytterligare områden som faller inom analys och rådgivning är att koppla in ekonomi och målsättningar på NPS-arbetet. Vi kan ta fram en ekonomisk modell för din verksamhet så att det går att räkna på effekter av NPS-arbetet. Ekonomin går att koppla till flera olika faktorer som direkt kundvärde, omsättning, fortsatta köp, share-of-wallet, cost-to-serve, lifetime value, churn med mera.

Skicka gärna en förfrågan om du vill du veta mer om våra analys- och rådgivningstjänster!

Om du anger dina uppgifter nedan kommer vi att ta kontakt med dig för att följa upp om du är intresserad av våra tjänster eller om vi kan hjälpa dig på annat sätt. Vi kan även komma att lägga in dina uppgifter i vårt crm-system i samma syfte. I och med att du lämnar dina uppgifter här anses du ha godkänt detta. Om du vill att vi raderar, rättar eller ändrar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info[at]marketdirection.se.