Tjänster anpassade för de olika NPS-faserna

På MarketDirection har vi många års erfarenhet av att utveckla företag som är intresserade av kunddriven affärsutveckling med ökad kundlojalitet som styrande faktor. Vi utvecklar och driver NPS-program, och anpassar tjänsterna utifrån de behov uppdragsgivarna har. Våra tjänster kan delas in i tre grupper som är kopplade till de olika mognadsfaserna som ett företag befinner sig i. Tjänsterna möjliggör att slutkunderna inte bara blir nöjda utan ambassadörer för företaget. En ambassadör rekommenderar ditt företag till andra, är villigare att testa på nya tjänster och produkter och stannar gärna kvar som kund över tid.

Vi hjälper till att identifiera och förbättra kundernas upplevelser under hela resan. Samtidigt engagerar och fördjupar vi kundinsikter hos medarbetarna så att företaget genomsyras av närhet till slutkunden. Resultatet av arbetet ger möjlighet till ökad lojalitet och ökad tillväxt.

NPS som nyckeltal

 • Programplan

 • Systemplattform

 • Relationsenkät

 • Grundutbildning

 • Kundinsiktsportal

 • NPS-ekonomi

NPS som system

 • Kundupplevelsemätningar

 • Action-hantering

 • Speglande undersökningar

 • Utvecklings-workshops

 • Ambassadörsprogram

NPS i företagskulturen

 • NPS-utbildningar för olika roller

 • Värdegrundsarbete

 • Ledarskapsutveckling

 • Inspirationsföreläsningar

Vill du ha mer information?
Beställ gärna vår presentation:

Namn

E-post

Våra paketerade tjänster och system
Våra paket med tjänster och system