MarketDirections systemlösningar erbjuder ett effektivt stöd i arbetet med att driva NPS-program. Systemlösningarna hanterar hela flödet från insamling av data och hantering av actions, till analys och presentation av resultat och trender i en egen Kundinsiktsportal. De ger möjlighet att samla allt resultatunderlag från undersökningar som relations- och transaktionsmätningar. Genom att samla resultatet i en portal får du en riktigt bra översikt av hur utvecklingsarbetet fortgår. Utöver det går det att göra djupgående analyser för att se mönster och korrelationer. Du kan se vad som påverkar drivkraft till ökad lojalitet.

En annan viktig funktion som finns i portalen är actionhantering. Systemet stödjer det fortlöpande uppföljningsarbetet och skapar struktur och ordning.

Testa vår Kundinsiktsportal för NPS

Läs mer och testa här