Mer nytt på MarketDirection! Utbilda medarbetarna om NPS

Intresserad av att involvera och engagera medarbetarna i lojalitetsarbetet och öka förståelsen hur man gör det genom NPS-metoden? Då finns det möjlighet att göra det på ett enkelt, smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt!

Vi kan nu erbjuda en inspirerande och lärorik online-utbildning som går igenom grunderna och hur man arbetar praktisk med NPS-metoden. För att öka kundinsikten, öka lojaliteten och öka tillväxten. När den enskilde medarbetaren förstår att denne bidrar till kundupplevelsen och är en del av lojalitetsarbetet är det lättare att skapa en kundfokuserad företagskultur. Då ökar också förutsättningar rejält för att få ännu fler ambassadörer. Läs mer nedan.

Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig inom kort!

Ju större kunskap om kunden och ju bättre insikt medarbetaren har om sin egen roll i lojalitetsarbetet desto större möjlighet att driva förändring och öka NPS-värdet och tillväxten.

 

Basutbildningen riktar sig till samtliga medarbetare och tar cirka 1-1,5 timmar att genomföra. Innehållet består bland annat av videopresentationer, reflektionsuppgifter och case. Det går bra att genomföra den i omgångar allt efter tid och möjlighet. Den är indelad i 9 olika avsnitt. Den kan genomföras via dator, ipad och mobil.

Det går att beställa en demo-version av utbildningen. Där kan du se innehåll och utformning. Det är självklart möjligt att företagsanpassa utbildningen.