NPS-utveckling med Toyota Material Handling med deltagare från Sverige, Spanien , England, Polen och Nederländerna i spännande diskussioner. Efter 3 års löpande NPS-arbete på 16 marknader är det dags att ta nästa steg i NPS-utvecklingen. En viktig del i diskussionerna är att dela olika best practices mellan marknaderna och att identifiera utvecklingsområden för att stärka kundupplevelsen ytterligare.

Workshops är en del i vårt rådgivande NPS-arbete. När ditt företag behöver komma igång eller komma vidare med ert kundlojalitetsarbete finns det möjlighet att boka in en workshop med oss. Vi anpassar den efter de frågor, problemställningar, målsättningar och behov som ditt företag har.