Affärsutveckling

MarketDirection hjälper uppdragsgivarna att driva affärsutveckling och förändring med ett tydligt kundperspektiv. Det gör att produkter, tjänster och erbjudanden får ett riktigt bra mottagande hos kunderna, och att organisationen blir allt mer kundfokuserad över tiden.Läs mer

Undersökning

Kundinsikter, kundsynpunkter och nyckeltal utgör underlag för utveckling och förändring. MarketDirection löser datainsamling och analys med de metoder som passar bäst i varje projekt; löpande interaktionsmätningar, kundpaneler, fokusgrupper, benchmarkstudier etc.Läs mer

Plattform

MarketDirection tillhandahåller system och plattformar för att samla in kundinsikter, analysera och sprida insikterna i organisationen. De tekniska lösningarna är anpassade för att kunna driva utvecklings- och förändringsprojekt ur kundens perspektiv på ett effektivt sätt.Läs mer

MarketDirection på 30 sekunder

  • Motto: Kunddriven affärsutveckling – det lönar sig att känna sina kunder
  • Vi arbetar med lösningar för ökad kundinsikt och ökat kundfokus
  • Nyttan som vi bidrar till är ökad kundlojalitet, innovationskraft och tillväxt
  • Vår leverans är förändringsarbete, undersökningar, analyser och system
  • Vi är certifierade i kundlojalitetsmetoden NPS och driver NPS-program
  • Vi är ett svenskt företag men arbetar på många internationella marknader

Vad våra kunder säger

Vår kundpanel har gett oss en snabb och effektiv direktdialog med kunderna. Nu kan vi löpande göra avstämningar med målgruppen och driva affärsutveckling med ett tydligt kundperspektiv.
Håkan Amrén, Kundansvarig Kort/konto, ATG
Uppföljningarna har gjort att vi snabbt vänt missnöjda kunder, skapat oväntad merförsäljning samt identifierat förbättringar att genomföra.
Per Fyrenius, Managing Director, Toyota Material Handling
Kundinsiktsprocessen har visat sig vara ett mycket effektivt sätt för oss att arbeta med förändringsfrågor utifrån kundperspektiv.
Pernilla Brouzell, Vice vd och Marknadschef, InfoTorg
Vi använder kundinputen operativt i vårt arbete och kan med hjälp av panelen utveckla bättre bostadsmiljöer för dagens och morgondagens kunder.
Ilona Hobor, Consumer Insight Officer, Skanska Nya Hem